Barn og voksne i aktivitet innendørs

Kulturbarn: Øygarden

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Fra Kulturbarn-prosjektet i Øygarden kommune. Foto: Skjermdump fra videopresentasjon under konferansen.

Hele 32 kommuner sendte inn søknad om å bli Kulturbarn-kommune. Noen kommuner som skulle slås sammen, søkte sammen om å bli Kulturbarn-kommune. Målselv, Sunnfjord, Røros, Øygarden, Fredrikstad og Kristiansand var de seks kommunene som ble valgt ut til å medvirke i Kulturbarn-prosjektet.

I november 2020 ble konferansen «Kulturbarn 0–8» avholdt. Under den digitale konferansen presenterte Kulturbarn-kommunene hver sin video for å vise hvordan prosjektet har gått. I etterkant tok vi en prat med kommunenes prosjektledere for å få deres tanker om å være en Kulturbarn-kommune.

Her får du vite mer om Øygardens erfaringer. Se også kommunens videopresentasjon nederst.

Øygarden (Vestland)

Åshild Eriksen-portrett
Åshild Eriksen. Foto: Privat

Åshild Eriksen: Kulturskolelærer i Øygarden kommune. (Hun svarer på vegne av Monika Sørlie Krogsæther og Siw Therese Olsen, henholdsvis styrer og pedagogisk leder i Leirstaden barnehage.)

– Vi ville være med fordi vi ikke kunne takke nei til et slikt prosjekt. Dette ville føre til en kompetanseheving i barnehagen, og vi visste at et samarbeid ville føre til at vi lærer mye bra.

Hva har prosjektdeltakelsen lært dere?
– Vi har lært at når det er proffe folk som er driverne, smitter gløden og kunnskapen de har over på barnehagepersonalet. Vi synes at vi i Leirstaden barnehage er unike til å suge til oss ny kunnskap, krummer hals og får det ut i organisasjonen. Det skjer hver gang og vil skje igjen.

– Vi har lært mange nye sanger, brukt skyggespill, spilt ukulele og latt oss inspirere av det estetiske og stemningen rundt samlingene som musikkpedagogene viste oss.

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?
– Barna likte godt å være med. Det var ekstra fint for barna som har utfordringer med verbalspråket å kunne møtes på en arena hvor alle hadde felles utgangspunkt: i musikken.

Har dere noen kort- og langsiktige mål med deltakelsen?
– Det vi har lært lever videre med oss, og vi har satt i gang med et nytt prosjekt: Fargefryd (i samarbeidet med Kulturtanken og kulturskulen het prosjektet Sangsprell). Musikkpedagogene i kulturskolen er også i gang med nytt samarbeid med en annen barnehage. De underviser to grupper med 2–3-åringer i musikk, bevegelse og drama ukentlig. Tanken er å følge de samme barna helt til de begynner på skolen, og kanskje enda lenger. Spennende å se hva dette kan føre til, både for barna og de voksne.

Vi har lært at når det er proffe folk som er driverne, smitter gløden og kunnskapen de har over på barnehagepersonalet.

Åshild Eriksen