Lite barn som maler

Kulturbarn-kommuner valgt!

Hele 42 kommuner har søkt om å få bli Kulturbarn-kommune. Nå er seks kommuner valgt ut i prosjektet som skal styrke kunst og kultur til de yngste barna i kommunen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene og finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene. Kulturbarn-kommunene vil bli fulgt opp i prosjektperioden 2019-2020.

Søknadsfristen gikk ut 13. februar, og hele 32 søknader fra 42 nåværende kommuner kom inn. Noen kommuner som skal slå seg sammen, søkte sammen om å bli Kulturbarn-kommune.

- Det gleder oss å se alt det flotte arbeidet som gjøres rundt om i landet på dette feltet, og det var inspirerende å lese så mange gode søknader, sier prosjektleder i Kulturtanken, Ragnhild Bøhle på vegne av styringsgruppa som har gått igjennom alle søknadene og stått for utvelgelsen.

Kommunene er valg ut på bakgrunn av kriterier knyttet til forankring i kommuneledelsen, samarbeidsfelt, geografi og faglig kvalitet på søknaden.

Seks kommuner

De seks kommunen som ble valgt, utmerket seg spesielt med tanke på å vise bred samarbeidsvilje, solid kunnskap og stort engasjement inn i prosjektet, en god forankring i kommunens planer, at de hadde gjort en god innsats med å innhente aktuelle nye samarbeidsparter og et generelt godt forarbeid, sier Bøhle.

Følgende kommuner ble valgt ut som Kulturbarn-kommuner 2019-2020:

  • Fredrikstad kommune, Østfold
  • Fjell kommune, Hordaland (kommunesammenslåing med Sund, Øygarden og Fjell fra 01.01.2020)
  • Førde - Nausdal- Gaular og Jølster kommuner, Sogn og Fjordane (Sunnfjord kommune fra 01.01.2020)
  • Kristiansand kommune, Agder (kommunesammenslåing med Søgne og Sogndalen)
  • Målselv kommune, Troms
  • Røros kommune, Trøndelag

Nettverk

Som Kulturbarn-kommune og deltager i prosjektet vil man få hjelp til å inngå samarbeid med aktuelle aktører i sin kommune og kompetanseheving gjennom nettverksgrupper med hensyn til formidling av kunst og kultur til barn i alderen 0-8. Man vil få tilgang til nettverk med profesjonelle utøvere, og muligheter til samarbeid om kompetanseheving for personalgrupper.

- Sammen ønsker vi å bidra til både økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og kultur. Vi håper prosjektet kan føre til et varig formalisert samarbeid innad i kommunen som kan gi inspirasjon og bakgrunn for fremtidige samarbeid regionalt og nasjonalt, sier Bøhle.

Oppfølging

Kulturbarn-kommunene vil bli fulgt opp av prosjektgruppen som består av Elin Kvernmoen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, Kathrine Pedersen, rådgiver i Nasjonalt senter for kunst - og kultur i opplæringen og Ragnhild Bøhle, prosjektleder i Kulturtanken. Prosjektgruppen skal, i samarbeid med Kulturbarn- kommunene, sørge for fremdrift i det lokale utviklingsarbeidet i hele prosjektperioden 2019 og 2020. I samarbeid med de lokale prosjektgruppene fra alle Kulturbarn-kommunene vil det etableres et eget nettverk for kunnskap og informasjonsdeling. Høsten 2020 skal det arrangere en konferanse med erfaringsdeling som avslutning på prosjektperioden.

For informasjon om prosjektet Kulturbarn-kommuner, kontakt Ragnhild Bøhle rb@kulturtanken.no