Gruppebilde av ungdommene som deltok på innspillsmøte sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplan for deltakelse: Lubna Jaffery mottok innspill fra ungdommer

Ungdomsrepresentanter fra hele landet deltar i arbeidet for å styrke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Representanter fra fylkeskommunale ungdomsråd var samlet til innspillsmøte. Her med kultur- og likestillingsmininsteren. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

– Samtalene dere har her i dag er utrolig inspirerende. At dere tør å bruke stemmene deres og si hva dere mener her blant masse ukjente mennesker, det står det stor respekt av. Tusen takk for at dere ville gjøre det, sa Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til ungdommene som deltok på innspillsmøte hos Kulturtanken 8. januar 2024.

Møtet ble arrangert av Kulturtanken i samarbeid med Norsk Friluftsliv og Norges Idrettsforbund på vegne av Kultur – og likestillingsdepartementet (KUD), for å løfte barn og unges stemmer inn i regjeringens arbeid med handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter.

Formålet med handlingsplanen er å stoppe de økende forskjellene blant barn og unges deltakelse i slike aktiviteter. Les mer om arbeidet.

Over 30 representanter fra 14 fylkeskommunale ungdomsråd, samt organisasjonen Mental Helse Ungdom, var samlet i Nydalen i Oslo for å diskutere barrierer og muligheter for deltakelse i aktiviteter innenfor kultur, idrett og friluftsliv.

En dame snakker foran en storskjerm til et publikum.
– Jeg tror at felles referansepunkter og det å ha et sted der man føler seg hjemme og trygg nok til å delta, gjør at vi får et bedre samfunn, sa Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Fem konkrete forslag

– Når man skal jobbe med å skape forandring for barn og unge, er det viktig at barn og unge får sagt sin mening. Det er derfor dere er her i dag. Dette møtet er arrangert for at deres perspektiver skal bli hørt når regjeringen jobber med handlingsplanen, sa Kulturtankens rådgiver Emilie Schei i velkomsttalen for ungdomsrepresentantene.

I løpet av dagen diskuterte ungdommene gruppevis fem ulike problemstillinger knyttet til temaet. På slutten av dagen ble innspillene oppsummert i fem forslag til tiltak fra hver gruppe. Kultur- og likestillingsministeren tok i mot forslagene.

Representanter fra Redd Barna og KFUK-KFUM-speiderne stilte som referenter. Medvirkningsopplegget ble utformet i samarbeid med LNU, Barneombudet, Mental Helse Ungdom, Unge Funksjonshemmede, Ungdom og Fritid og Kulturalliansen.

I forkant av møtet hadde to fjerdeklasser på Tøyen i Oslo fått anledning til å skrive og tegne sine tiltaksforslag, som også ble overrukket til ministeren.

Gruppebilde av Emilie Schei, Lubna Jaffery,  David Tural Mousavi og Matias Hilmar Iversen.
Etter overrekkelsen: Emilie Schei (Kulturtanken), Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, David Tural Mousavi (representant for Ungdommens Fylkesråd, Rogaland fylkeskommune) og Matias Hilmar Iversen (direktør, Kulturtanken).

Alle innspillene skal oppsummeres i en rapport av Kulturtanken og overrekkes regjeringen som et ledd i arbeidet med handlingsplanen, som skal ferdigstilles før sommeren 2024.

– De fellesskapene dere deltar i når dere er unge, uansett hvor det er, er med på å gi dere en start på livet. Dere har kommet dit dere er fordi noen har gitt dere muligheten til å engasjere dere. Det er mange andre barn og unge som også trenger å få den muligheten, poengterte Jaffery i sin avslutningstale.

Flere bilder fra innspillsmøtet

En gruppe ungdommer sitter og snakker sammen rundt et bord.
En gruppe ungdommer sitter og snakker sammen rundt et bord.
En plakat er fylt med håndskrevne post-it-lapper. En hånd peker på den ene lappen.
En gruppe ungdommer sitter og snakker sammen rundt et bord.
En ung gutt tar en selfie sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
En ung gutt sitter ved et bord og snakker med de andre rundt seg, Han gestikulerer med hendene.
Fem ungdommer sitter rundt et bord, de smiler og ler.
To personer står foran en storskjerm og peker på barnetegninger som vises der. En gruppe mennesker sitter og ser på dem.
Et stort konferanserom er fylt med mennesker som sitter rundt små bord, foran en stor skjerm.
Tre ungdommer og en voksen person sitter rundt et bord og diskuterer.
Seks ungdommer sitter rundt to små bord, den ene personen holder en plakat med håndskrevne setninger på.
En PC og en postkasse står på et bord. På postkassen står det "Kulturministeren"
En gruppe mennesker sitter rundt et bord og snakker.

Nyttige lenker:

Del denne siden med ungdommer 13-19 år:

Si din mening!

Hvordan få flere barn og unge til å delta i fritidsaktiviteter?