Skip to main content
En skoleklasse med tredjeklassinger sitter på stoler og ser mot en scene. Nesten alle holder hånda i været.

Hvordan kan fritidstilbudet bli mer inkluderende?

Regjeringen ønsker at flere barn og unge kan delta, og lager en handlingsplan for deltakelse.

Barn og unge skal ha like muligheter til å være med på kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter, uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller foreldrenes økonomi.

I statsbudsjettet for 2024 foreslo regjeringen derfor å bruke ti millioner kroner på tiltak som kan stoppe de økende forskjellene blant barn og unges deltakelse i slike aktiviteter.

Arbeidet med å skape en handlingsplan er godt i gang, og regjeringen har mottatt innspill fra de unge selv, samt privat og offentlig sektor innen kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter. Kultur- og likestillingsdepartementet gjennomgår alle innspillene og handlingsplanen legges fram før sommeren 2024.

Barn og unges stemmer

Kulturtanken har ansvar for å løfte frem målgruppas stemmer. Sammen med blant andre Norges Idrettsforbund og Norsk Friluftsliv har vi snakket med barn og unge om hvordan fritidstilbudet kan bli mer inkluderende. I arbeidet er det benyttet ulike former for involvering fra barn og unge.

8. januar 2024 arrangerte Kulturtanken et lukket innspillsmøte for barn og ungdom. Tematikken var hvordan fritidstilbudet kan bli mer inkluderende.

Mål og innsatsområder

Formålet med regjeringens handlingsplan er å gi like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter for barn og unge i hele landet. 

Foreslåtte delmål:

  • Mer kunnskap om driverne til sosial ulikhet i deltakelse.
  • Få ned prisene og kostnadsfaktorer på aktiviteter.
  • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud.
  • Innsatsområder som er skissert er likestilling og forebygge diskriminering, rammevilkår for organisasjonene som skaper aktiviteten og medvirkning, nye tilbud og former for samhandling.   

Handlingsplanen skal være ferdig før sommeren 2024.

Nyttige lenker:

Les også:

Gruppebilde av ungdommene som deltok på innspillsmøte sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplan for deltakelse: Lubna Jaffery mottok innspill fra ungdommer

Ungdomsrepresentanter fra hele landet deltar i arbeidet for å styrke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

En gruppe ungdommer sitter og snakker sammen rundt et bord.

Steng ikke de unge ute

Forslaget til nye fraværsregler i skolen legger opp til at ungdom skal bruke fritiden sin på å engasjere seg politisk. Det skaper fort et skille mellom de som kan delta og de som ikke kan.