Skip to main content
En skoleklasse med tredjeklassinger sitter på stoler og ser mot en scene. Nesten alle holder hånda i været.

Hvordan kan fritidstilbudet bli mer inkluderende?

Regjeringen ønsker at flere barn og unge kan delta, og lager en handlingsplan for deltakelse.

Barn og unge skal ha like muligheter til å være med på kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter, uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller foreldrenes økonomi.

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen derfor å bruke ti millioner kroner på tiltak som kan stoppe de økende forskjellene blant barn og unges deltakelse i slike aktiviteter.

Arbeidet med å skape en handlingsplan er allerede i gang, og regjeringen ønsker innspill fra alle gode krefter innen kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Er du mellom 13 og 19 år? Kom med dine innspill til handlingsplanen!

Elev sitter på skuldrene til en annen elev og peker mot scenen.

Er du mellom 13 og 19 år?

Si din mening her!

Kjenner du ungdommer som har en mening om fritidstilbudet? Del gjerne innspillskjemaet eller siden Si din mening videre.

Barn og unges stemmer

Kulturtanken har ansvar for å løfte frem målgruppas stemmer. Sammen med blant andre Norges Idrettsforbund og Norsk Friluftsliv skal vi snakke med barn og unge om hvordan fritidstilbudet kan bli mer inkluderende. Det legges opp til innspillsmøter og andre former for involvering.

8. januar 2024 arrangerer Kulturtanken et lukket innspillsmøte for barn og ungdom.

Det er mulig å melde seg på andre innspillsmøter.

Mål og innsatsområder

Formålet med regjeringens handlingsplan er å gi like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter for barn og unge i hele landet. 

Foreslåtte delmål:

  • Mer kunnskap om driverne til sosial ulikhet i deltakelse.
  • Få ned prisene og kostnadsfaktorer på aktiviteter.
  • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud.
  • Innsatsområder som er skissert er likestilling og forebygge diskriminering, rammevilkår for organisasjonene som skaper aktiviteten og medvirkning, nye tilbud og former for samhandling.   

Handlingsplanen skal være ferdig før sommeren 2024.

Nyttige lenker:

Del denne siden med ungdommer 13-19 år:

Si din mening!

Hvordan få flere barn og unge til å delta i fritidsaktiviteter?