Skip to main content
small_Stab_2018_Kulturtanken_Larsopstad_033-Edit
Charlotte Blanche Myrvold
Seniorrådgiver
Prosjektleder FoNT
Kontaktinfo:
cbm@kulturtanken.no

+47 922 93 032

Jobber med: DKS på lærerutdanningen, ET - Elevtilbakemeldinger i DKS-portalen, utvikling av kunnskapsgrunnlaget om betydningen av DKS for elever, samt etablering og oppfølging av ulike forskningssamarbeid og -nettverk.