Skip to main content
Portrett av Charlotte Blanche Myrvold
Charlotte Blanche Myrvold
Seniorrådgiver
Kontaktinfo:
cbm@kulturtanken.no

+47 922 93 032

Jobber med: DKS på lærerutdanningen, ET - Elevtilbakemeldinger i DKS-portalen, utvikling av kunnskapsgrunnlaget om betydningen av DKS for elever, samt etablering og oppfølging av ulike forskningssamarbeid og -nettverk.