Første møte med ungdommen

Første møte med ungdommen

Kulturtankens ungdomsråd har hatt sitt første møte.

Foto: Cathrine Jakobsen-  Kult at ungdommer skal ha en stemme i det som skjer.
-  Jeg vil gjerne bruke min erfaring som skoleelev og fra elevråd til å gi råd om DKS.

-  DKS angår jo alle skolelever, derfor er det viktig at vi har noe vi skulle sagt om det

Ungdommene i rådet møtes for aller første gang. Noen kjenner til hverandre fra før via interesseorganisasjonene de er valgt fra. Noen er elever ved videregående skoler, og noen har kommet litt lenger og begynt å studere. De er fra ulike kanter av landet; fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Felles for dem alle er at de er opptatt av at unge har medvirkning og påvirkning.

FNs barnekonvensjon, artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem og at barns meninger skal tillegges vekt.

- Det er helt naturlig at en etat, som har det nasjonale ansvaret for en ordning som angår alle skolebarn i landet, henter råd hos de unge. Vi gleder oss veldig over at vi nå er i gang, sier Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, etter første møte med ungdomsrådet.

Råd om ungdomskultur

Mandatet til ungdomsrådet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi, og om samarbeid mellom skole, elever og DKS. Rådet skal møtes 4-6 ganger i året.

I første møte var det viktig å bli litt kjent med hverandre og snakke om forventninger til rådet, både fra fra ungdommene selv og fra Kulturtanken. For å kunne gi gode råd er det viktig at ungdomsrådet kjenner til Kulturtanken og ordningen med Den kulturelle skolesekken. Dette ble presentert av Lin Marie Holvik.

Holvik fortalte ungdommene at et overordnet mål er at ungdomsrådet skal han en reell innflytelse. Rådene de gir vil Kulturtanken ta videre til nettverket i Den kulturelle skolesekken, og de vil bli en del av utviklingsarbeidet til DKS. Kulturtanken ønsker også at ungdomsrådet skal bidra i de rådene som gis til sentrale myndigheter i kultur- og utdanningssektor.

Eierskap og inkludering

Ungdommene delte egne erfaringer med Den kulturelle skolesekken for å nærme seg første spørsmål til diskusjon om eierskap og inkludering: Hvordan kan elevene på en skole få et større eierskap til DKS?

Det kom mange gode forslag på bordet, og det ble diskuterte om elevrådene ved skolene burde ha DKS inn i sitt arbeid, eller om man burde opprette egne kulturråd ved skolene som kun jobbet med DKS-tilbudet ved skolen.

Teknologi og sosiale medier

Deretter var det ungdom og teknologi som skulle diskuteres. Hvilke kanaler anbefales å kommunisere med ungdom i? Her var engasjementet stort, og man diskuterte hvilke kanaler som oppleves som privat og kun for venner og egne interesser, og hvilke kommunikasjonskanaler og sosiale delingskanaler ungdommene oppfatter som naturlige for DKS å være på. I tillegg ble det diskutert hvordan ungdom (og barn) kan bidra med råd i forhold til teknologi og bruk av programmer og spill, i for eksempel læring, skole, i kunst og innholdsproduksjon.

Tiden ble knapp, og man ble enige om at flere av diskusjonene måtte man gå dypere ned i, og få mer tid til. Ungdomsrådet avsluttet dagen med en oppsummering og planer for veien videre. De møtes igjen allerede 3. november, da sammen med Kulturtankens fagråd.Disse er med i Kulturtankens ungdomsråd:

Fakta

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Medlemmene i rådet er valgt fra sine respektive medlemsorganisasjoner.

Ulv Johannes Ottem (17) – Molde (EO)
Maja Reiss (18) – Nordland (EO)
Gabriel Bruun (15) – Trondheim (EO)
Laila Oftedal Voll (19)- Trondheim (LNU)
Inger-Andrea Østby (21)- Bergen (LNU)
Karoline Steen Nylander (21)- Oslo (LNU)
Malin Nilssen Alexandersen (18) – Longyearbyen (UoF)
Hanna Huseklepp (21) – Oslo (uoF)
Philip Eskildsen (19) – Kristiansand (UoF)

Randi Nordihus (19) -Oslo (EO)(styringsgruppa)