Kulturtankens ungdomsråd 22/23

– Jeg håper rådet kan bidra med å styrke elevenes ønske om å lære om kunst og kultur

Hvordan kan Den kulturelle skolesekken bli enda bedre? Vi spurte Kulturtankens ungdomsråd – de unges talerør – om hva som opptar dem.

Ungdomsrådet 2022/23. Fra v: Truls Baalmann, Ahmet Titrek, Ida Haugen Skulstad, Hannah Baarøy og Dilara Kara. Heine Keyser og Lucie Ariel Marie Nilsen Myrheim var ikke til stede.

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Mandatet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi, samt samarbeid mellom skole, elever og Den kulturelle skolesekken (DKS).

Ungdommene representerer seg selv, men henter inn råd fra sine organisasjoner og eget nettverk. Rådet møtes 4–6 ganger i året.

Medlemmene i 2022/23: Ida Haugen Skulstad, Truls Baalmann, Ahmet Titrek, Hannah Baarøy, Heine Keyser, Dilara Kara og Lucie Ariel Marie Nilsen Myrheim.

– Det er fint å få elever til å forstå at de kan påvirke DKS

Hannah Baarøy (19), Elevorganisasjonen

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Elevorganisasjonen står for å kunne involvere elever i deres egne hverdag og deres eget liv. Det er elever selv som vet best hvordan elever har det. Av den enkle grunnen ønsker vi å kunne påvirke og medvirke i DKS og ordningens utvikling av kunst og kultur for barn og unge.

Hannah Baarøy

Hva er det voksne ikke skjønner om barn og unges kulturbruk?
– Svært få ungdommer setter pris på å bli fortalt hva som er relevant for dem, hva de liker eller hva de kan relatere seg til. Vi vil ha muligheten til å stå på egne bein og ha egne meninger.

Hva håper du ungdomsrådet kan bidra med?
– Jeg håper rådet kan bidra med å styrke elevenes ønske om å lære om kunst og kultur. At elever skal forstå hva de får ut av DKS og setter pris på et avbrekk i hverdagen. Aller mest håper jeg at vi som unge kan bli tatt seriøst og bli forstått.

Hva er din kampsak?
– At stemmen til flere barn og unge høres slik at vi føler vi har en ordentlig innvirkning på vår egen hverdag. 

Hva opplever du at opptar unge om dagen?
– Dagens unge er først og fremst opptatt av å kunne passe inn. Vi har et behov for å gjøre ting som interesserer oss, men som også holder oss innenfor gjengen. Det er viktig å passe inn, men samtidig ikke være lik alle andre.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur skaper kreativitet og nysgjerrighet. Det er en måte å lære om følelser og forståelse. Det er en inngang til måter å uttrykke seg på. Det skaper refleksjon og utvider horisonten.

– Kultur er alt det menneske er opptatt av, ikkje berre det som har størst oppslutning

Ida Haugen Skulstad (19), LNU

Portrett av Ida Haugen Skulstad
Ida Haugen Skulstad

Kvifor ønskte du å vera med i ungdomsrådet?

– Eg ynskja å vera med fordi eg tenkjer det er eit spennande og viktig organ der unge faktisk kan få seie det dei meina og bli høyrt!

Hva er det voksne ikke skjønner om barn og unges kulturbruk?
– Eg trur dei vaksne ikkje heilt får med seg at barn og unge bruke kultur, for det skjer på plattformer dei kanskje ikkje er så kjent med. Så trur eg òg at eit viktig poeng er at barn og unge ofta har ein samansett kultur.

Kva håpar du ungdomsrådet kan bidra med?
– Eg håpar ungdomsrådet kan komma med nokon konstruktive forslag på korleis me kan bruka Den kulturelle skulesekken til å både formidla kultur og historie, og auka dei unge si interesse for kultur. Skapa eit bilete av kultur som noko kjekt og interresant. 

Kva er kampsaka di?

– Eg meiner skulen er alt for forsiktige med å eksponera barn og unge for det som har skjedd opp gjennom historia og det som framleis pågår. Ein må tørre å vedgå at kultur tradisjonelt har sirkla rundt kva me som samfunn har anerkjent som fint eller det viktigaste. Og i den prosessen gløymd at kultur er alt det menneske er opptatt av, ikkje berre det som har størst oppslutning. Må og nemna at folkedans og bygdekultur nok er det som ligg hjarta mitt nærast.

Kva opplever du at opptek unge om dagen?

– Det er så vidt og så mykje at startar ein å liste, er det garantert at noko blir gløymd. Men klimasaken må nemnast, det må nok òg VM i fotball som har leia til mange viktige diskusjonar om blant anna skjelve sine rettar. Eg opplever at barn og unge er svært opptatt av alle dei minoritetane og gruppene i samfunnet vårt som opplever urett. 

Kvifor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Det er svært viktig då det er historien vår både fortid og notid. Det er ein måte å utrykke seg på, ein måte å komma ilag og eit viktig bidrag til eit meir ope og variert samfunn. 

Min kampsak er å styrke psykisk helse i skolen

Lucie Ariel Marie Nilsen Myrheim, Elevorganisasjonen

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?

Lucie Ariel Marie Nilsen Myrheim - portrett
Lucie Ariel Marie Nilsen Myrheim

– Jeg ønsker å delta i Kulturtankens ungdomsråd fordi jeg vil være med å påvirke noe av det jeg ser på som er et av de viktigste emnene i skolen, nemlig kultur.

Hva er det voksne ikke skjønner om barn og unges kulturbruk?

– Voksne i dag skjønner ikke at det er barna selv som må bestemme og medvirke.

Hva håper du ungdomsrådet kan bidra med?

– Jeg håper å bidra til å få inn elevenes stemme inn i i Den kulturelle skolesekken.

Hva er din kampsak?

– Min kampsak er å styrke psykisk helse i skolen.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?

– Kunst og kultur er viktig fordi det er et emne hvor barn og unge selv kan bestemme hvordan de vil utrykke seg. 

– Jeg digger å kunne bruke min stemme for å støtte opp om ungdoms meninger

Truls Baalmann (17), Ungdom og fritid, fylkeslag Nordland

Truls Baalmann

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Jeg digger å kunne bruke min stemme for å støtte opp om ungdoms meninger. Når jeg både får være med å si min mening om kultur for barn og unge, og får møte nye og andre ungdommer som brenner for det samme, så er dette min drømmeplass.

Hva er det voksne ikke skjønner om barn og unges kulturbruk?
– Kulturbruk er forskjellig fra person til person. Det er forskjell fra det de voksne likte da de var ungdom, til det ungdom liker i dag. Ungdom trenger gode kulturtilbud, men òg et bredt et, fordi alle er så forskjellige.

Hva håper du ungdomsrådet kan bidra med?
– Jeg håper vi i ungdomsrådet kan bidra med å gjøre de litt mindre kulturaktivitetene synlige, så det blir et større og bredere kulturtilbud rundt om i landet. Jeg tror mange små kulturaktiviteter kan bli mye større om ungdom får de rette tilbudene. Jeg håper at vi kan øke kulturforståelsen blant unge. Selv tenkte jeg før at kultur kun var kunst, musikk og sånt, men det er jo mye, mye mer.

Hva er din kampsak?
– Jeg har to kampsaker: den ene er å få en ishall til mitt lokalsamfunn i Bodø. Min andre kampsak er ungdomsklubber, som jeg syns er lite prioritert både med tanke på antall fysiske klubber og antall fagarbeidere. Jeg håper vi kan få frem viktigheten av å ha en klubb for ungdom i deres nærmiljø og betydningen av å ha kompetente ansatte.

Hva opplever du at opptar unge om dagen?
– Sosiale medier som Snapchat og Tiktok er en stor del av hverdagen. Selv bruker jeg Snapchat mye for å være sosial. Mange unge er også veldig interessert i serier og filmer. Det er ofte jeg havner i samtaler om nye serier, spesielt de som handler om ungdom som Heartstopper og Young Royals.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur er viktig fordi gjennom det så lærer man at vi alle er forskjellige, og at det gjør absolutt ingenting. Det er viktig å oppleve forskjellige typer kunst og kultur, for det kan bidra til å styrke identitet. Hvis du finner ut hva du liker, så er det mye enklere å finne ut hva du vil gjøre med ditt liv.

– En av mine hjertesaker er å minske forskjeller blant ungdom

Ahmet Titrek (17), Ungdom og fritid, fylkeslag Oslo

Portrett av Ahmet Titrek
Ahmet Titrek

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Jeg ønsker å være med fordi det er en gylden mulighet for å påvirke deltagelse blant barn og unge i kulturlivet.

Hva er det voksne ikke skjønner om barn og unges kulturbruk?
– Kulturen og mangfoldet har utviklet seg. Vi har blitt flere kulturer, og det kan være vanskelig for mange å tilpasse seg eller forstå disse nye kulturene.

Hva håper du ungdomsrådet kan bidra med?
– Jeg håper at vi kan bidra med å gi innspill til Kulturtanken, jobbe med arrangementer, og at arbeidet vi gjør kan påvirke på et nasjonalt nivå. 

Hva er din kampsak?
– Jeg ønsker at alle barn og unge skal ha tilgang til en fritidsklubb. En av mine hjertesaker er å minske forskjeller blant ungdom. Jeg bor i en by hvor det er store økonomiske forskjeller blant barnefamilier i vest og øst. 

Hva opplever du at opptar unge om dagen?
– Under Ungdommens bystyremøte var det helt klart at ungdom er opptatt av mindre økonomiske forskjeller og likestilling. Jeg vil også legge til at det er viktig for ungdommer å kunne bestemme over sin egen hverdag.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur er et område hvor barn og unge kan uttrykke seg og sine følelser. Det er fint å se unge skape noe eller fremføre det de synes er viktig.

– Min kampsak er at unge skal oppleve at de får nytte av DKS

Heine Keyser (16), LNU

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Jeg snakket med en som hadde sittet i rådet før og fikk høre effekten rådet hadde og hva de drev med. Etter det synes jeg det virket spennende å kunne være med og si hva jeg mener om DKS og hva ordningen burde drive med.

Hva er det voksne ikke skjønner om barn og unges kulturbruk?
– Jeg tror ofte at voksne ikke skjønner hvor mye av barn og unges kulturbruk som skjer digitalt og hvordan det utvikler seg. Det digitale har gjort det lett for oss å kommunisere. Det gjør at barn og unges kultur og kunst som deles dem imellom, endrer seg kjapt og drastisk.

Hva håper du ungdomsrådet kan bidra med?
– Jeg håper at ungdomsrådet kan gjøre DKS mer engasjerende for barn og unge ved å ha et tilbud som vi kan relatere til, eller som er relevant for oss. Også er det fint om det er faglig relevant slik at vi føler at vi kan få bruk for det senere i utdanningen.

Hva er din kampsak?
– Min kampsak er at unge skal oppleve at de får nytte av DKS. Jeg vil være med å gjøre ordningen mer relevant og lettere å relatere til.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur er viktig for oss unge fordi det er en måte vi kan utrykke vår identitet og følelser.

Dilara Kara

– Min kampsak er at alle barn og unge skal ha kunst- og kulturtilbud lett tilgjengelig

Dilara Kara (17), Sentralstyret Ungdom og fritid

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– For å engasjere meg og komme med råd for hvordan kulturtilbud for barn og unge skal være fremover, og for å få generell erfaring og opplevelser.

Hva er det voksne ikke skjønner om barn og unges kulturbruk?
– At ungdommer ikke ser på kultur som det samme som voksne gjorde da de var unge. Alle ungdommer er forskjellige, så for å nå flest mulig er DKS nødt til å variere innholdet. 

Hva håper du ungdomsrådet kan bidra med?
– Jeg håper vi kan forbedre og sette i gang ulike prosjekter, og også være med å planlegge neste årskonferanse.

Hva er din kampsak?
– Min kampsak er at alle barn og unge skal ha kunst- og kulturtilbud lett tilgjengelig og at det ikke skal koste dem noe.

Hva opplever du at opptar unge om dagen?
– Sosiale medier som Tiktok, Instagram og Snap. Ellers jobb og skole.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Det er viktig å ha et fellesskap - og det kan du finne i kunst- og kulturopplevelser. En plass der unge kan være trygge, bare slappe og bruke kreativiteten.

Relaterte artikler

Ny avtale som styrkjer barne- og ungdomskulturfeltet

Kulturtanken har inngått ein ny intensjonsavtale med Norsk kulturskuleråd, UKM og Ungdom og Fritid.

Gruppebilde av Ungdomsrådet

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrkjer barn og unges medverknad ved å la dei få vere med og bestemme, seier Anna Ignate. Ho er ein av fleire ungdommar som bidreg til at barn og unges stemme blir høyrde i Kulturtankens arbeid.

Illustrasjon: vegg med innrammede portrettbilder av alle medlemmene i ungdomsrådet.

– Gamle gubbar i dress kan ikkje forstå ungdom i dag

Vaksne og unge menneske kan ha ulike opplevingar av kva kunst og kultur handlar om. Vi spurde Kulturtankens ungdomsråd – talerøyret til dei unge – om kva som opptek dei, og kvifor dei ønskjer å påverke DKS til å bli endå betre.