– Gamle gubber i dress kan ikke forstå ungdom i dag

– Gamle gubber i dress kan ikke forstå ungdom i dag

Voksne og unge mennesker kan ha ulike opplevelser av hva kunst og kultur handler om. Vi spurte Kulturtankens ungdomsråd – de unges talerør – om hva som opptar dem, og hvorfor de ønsker å påvirke DKS til å bli enda bedre.

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Mandatet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi, samt samarbeid mellom skole, elever og Den kulturelle skolesekken (DKS).

Ungdommene representerer seg selv, men henter inn råd fra sine organisasjoner og eget nettverk. Rådet har en styringsgruppe med en representant fra hver av de fire partnerorganisasjonene. Rådet møtes 4–6 ganger i året.

Vi kontaktet årets rådsmedlemmer for å få deres tanker om hva kunst og kultur er for ungdom – og for dem selv. Medlemmene i 2020/21: Jade Hauan, Annenth Vijayaindra, Marie Hagen, Emil Johan Stenhaugen, Leo Laukvik og Henrik Aarnes.

– Jeg ønsker å peke de gamle i riktig retning

Leo Laukvik er 19 år, nettopp ferdig med VGS og sitter i sentralstyret til Elevorganisasjonen. Han har vokst opp rett utenfor Grimstad.

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Jeg ønsket å være med fordi jeg har vært med i teatermiljøer i lang tid. Der diskuterte vi ofte DKS, alt som var bra og alt som var dårlig. Men det jeg engasjerte meg mest i var debatten om hvordan en kan øke elevmedvirkningen i fremstillingsprosessen. Håpet er at jeg kan ta med noen av de diskusjonene til Kulturtankens styre.

Kunst og kultur er viktig for å kunne rotfeste barn til stedene de er fra, og fordi det er et viktig pedagogisk verktøy for å forstå seg selv og de rundt en.

Bilde av Leo Leo Laukvik
Leo Laukvik (Foto: privat).

— Leo Laukvik

Hva håper du å bidra med?
– Jeg håper å bidra med elevmedvirkning i alle kunstartene, men pga. teaterbakgrunnen min er jeg nok mest egnet til å uttale meg om scenekunst.

Hva håper du ungdomsrådet som helhet kan bidra med?
– Ungdomsperspektivet, enkelt og greit. Gamle gubber i dress kan ikke forstå ungdom i dag, og hva de ønsker fra kunsten sin på samme måte som ungdom. Jeg ønsker å peke de gamle i riktig retning når de skal appellere til ungdom.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Da vil jeg spørre hvorfor lek er viktig? Hvorfor er musikk viktig? Hvorfor er det viktig å ha det gøy? Hvorfor er det viktig å ha noen som elsker en? Jo, fordi det føles godt. Det er gøy å leke og å høre på musikk, ikke bare pga. pedagogikken i det, men også av den enkle grunn at det er viktig å ha det gøy. Kunst og kultur er også viktig for å kunne rotfeste barn til stedene de er fra, og fordi det er et viktig pedagogisk verktøy for å forstå seg selv og de rundt en.

Hva er den sterkeste kunst-/kulturopplevelsen du selv har hatt?
– Det er vanskelig å si, jeg har hatt en del sterke opplevelser. Og de er sterke av forskjellige grunner, så det er nesten umulig å peke ut en. Men scenisk er det nok White Heart, satt opp på teateret i Kristiansand. Forestillingen var ikke spesielt god, men som en post-postmodernistisk forestilling åpnet den øynene mine på hva teater kan være. I litteraturen er det nok Jonas av Jens Bjørneboe. Og Franks Wild Years av Tom Waits er like fengende, rørende og flott hver gang.

Hvem er din favorittkunstner? Og hvorfor hun/han?
– Igjen vanskelig å velge, men gir et lettere svar denne gangen. Tror det må være Bertholt Brecht. Hans episke teaterstykker er utrolig godt skrevet, og har tematikker som er relevante den dag i dag. Men jeg ser opp til ham også fordi han var på mange måter startskuddet til mye av det modernistiske teateret. Og for det blir han stor i mine øyne

– En annerledes måte å lære om verden på enn skoletimer

Jade Hauan er16 år, går på Lillehammer videregående avdeling sør og danser på fritiden, i tillegg til å være med i Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk.

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– For å fremme ungdommers stemme i videreføringen og utvidelsen av Norges kulturliv, og for å prøve å gjøre kultur og kunst til noe flere barn og unge får en kjærlighet eller interesse for. 

Jeg ønsker å bidra med enda et nytt synspunkt og synsvinkel. Meninger som kanskje er litt utradisjonelle. Ta med egne erfaringer fra kulturlivet. 

bilde av Jade Hauan
Jade Hauan (Foto: privat).

— Jade Hauan

Hva håper du å bidra med?
– Jeg ønsker å bidra med enda et nytt synspunkt og synsvinkel. Meninger som kanskje er litt utradisjonelle. Ta med egne erfaringer fra kulturlivet. 

Hva håper du ungdomsrådet som helhet kan bidra med?
– Å gjøre kultur og kunst til noe flere ungdommer tar seg nytte av. Gjør prosjekter mer dagsrelevante og «kule».  

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur er en viktig del av identiteten, den lærer oss å fokusere på menneskelige aspekter. Det er en annerledes måte å lære om verden på enn skoletimer. 

Hva er den sterkeste kunst-/kulturopplevelsen du selv har hatt?
– Å se Nøtteknekkeren live fra Bolsjojteateret i Moskva. Teknikken, fortellingen av en historie via bevegelse og arbeidet som lå bak, var fantastisk. 

– Vil være et talerør for andre ungdommer

bilde av Annenth Vijayaindra
Annenth Vijayaindra (Foto: privat).

Annenth Vijayaindra er 20 år, studerer industriell økonomi på KTH i Stockholm. Sitter i Ungdom og Fritids sentralstyre.

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Jeg ønsket å være med i Kulturtankens ungdomsråd fordi jeg i lang tid har vært veldig opptatt av at ungdom skal vite at de har en reell påvirkningskraft på deres egen hverdag. Ettersom jeg også er veldig interessert i kultur og ikke-formell læring så jeg på dette som en gyllen mulighet.

Jeg skal forsøke så godt jeg kan å representere andre ungdommer som ofte ikke blir hørt.

— Annenth Vijayaindra

Hva håper du å bidra med?
– Jeg håper å kunne være et talerør for andre ungdommer og bidra ikke bare med mine egne meninger og synspunkter, men også forsøke så godt jeg kan å representere andre ungdommer som ofte ikke blir hørt.

Hva håper du ungdomsrådet som helhet kan bidra med?
– Jeg håper ungdomsrådet som helhet kan representere de ulike ungdommene i landet og påvirke i en retning som kan tillate at flere barn og unge åpner seg for slike opplevelser. At vi får påvirket på en slik måte som gjør at vi kan treffe de barn og unge som ikke nødvendigvis har en like stor glede av kunst og kultur.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Jeg mener kunst og kultur er viktig for barn og unge fordi jeg tror det er viktig at de vet at det finnes mange ulike måter å utfolde seg på, utenom for eksempel organisert. Dette er også en måte å lære barn og unge til å sette pris på mye av det vakre vi som mennesker kan skape, og at det finnes stor kunnskap og lærdom også i dette. Kunst og kultur er en måte for oss som mennesker å uttrykke vår egen unike opplevelse for andre som kan leve i en virkelighet langt fra det som uttrykkes, jeg synes dette er utrolig vakkert og viktig. Det åpner oss til å være mer empatiske og forståelsesfulle mennesker. Noe må føles eller oppleves på andre måter enn gjennom en tekstbok for at det virkelig skal synke inn, jeg tror vi har alle har veldig godt av å lære dette i ung alder.

Hva er den sterkeste kunst-/kulturopplevelsen du selv har hatt?
– Jeg er utrolig glad i kunst og kultur, og i mange år har jeg gjennom ungdomsdemokratigruppa i Skedsmo (nå Lillestrøm) fått mulighet til å være med å arrangere UKM. Det er en veldig spesiell følelse å være i den salen, og oppleve iveren og talentet til så mange ulike ungdommer som uttrykkes for eksempel på scenen. Dette er absolutt en av mine favoritt kulturopplevelser; et samfunnshus fylt med så mange forskjellige uttrykksformer og så mye skaperglede, det engasjementet og den fascinasjonen er virkelig smittsomt.

Hvem er din favorittkunstner? Og hvorfor hun/han?
– Siden jeg fant ut hvem Jean-Michel Basquiat var syntes han er utrolig interessant. Måten han opparbeidet en stor mengde tilhengere og etablerte navnet sitt uten engang å identifisere hvem han var er et veldig fint eksempel på hvordan kunst og kultur har muligheten til å være universelt. En person som kan være så ulik som meg som det går an, kan fortsatt produsere noe som virkelig treffer meg. Det er veldig fint, og jeg mener det bringer oss sammen.

– Veldig kult å kunne lære om joik og samisk kultur

bilde av Martine Hagen
Martine Hagen (Foto: privat).

Martine Hagen er 19 år og bor i Oslo, og sitter i sentralstyret til Hyperion. Fritiden bruker hun på å spille DND med venner, og hun liker også å tegne og male.

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Jeg satt i ungdomsrådet i fjor også, men vi ble veldig brått avbrutt pga. covid-19 og jeg følte ikke at jeg rakk å få gjort så mye.

Jeg håper å bidra til å utvide det vi kaller kultur og prøve å representere nerdekulturen i Kulturtanken og DKS.

— Martine Hagen

Hva håper du å bidra med?
– Jeg håper å bidra til å utvide det vi kaller kultur og prøve å representere nerdekulturen i Kulturtanken og DKS.

Hva håper du ungdomsrådet som helhet kan bidra med?
– Jeg håper ungdomsrådet kan bidra til å gjøre Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken til noe barn og unge får noe ut av og gir gode opplevelser.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst er veldig viktig for å lære om og forstå andre kulturer, og når man lærer om kunst og kultur får man et viktig og annerledes bilde av verden rundt seg som vitenskapen ikke kan vise. 

Hva er den sterkeste kunst-/kulturopplevelsen du selv har hatt?
– På ungdomsskolen fikk vi besøk av en som fremførte samisk joik med en moderne vri. Det var veldig kult å kunne lære om joik og samisk kultur samtidig som man fikk høre på bra musikk.

Hvem er din favorittkunstner? Og hvorfor hun/han?
– Min favorittkunstner er Clara Peeters. Hun var en flamsk maler på 1700-tallet kjent for sine stilleben. Jeg synes hennes øye for detaljer var fantastisk, du kan blant annet se refleksjonen av henne i gjenstandene hun malte i flere av maleriene hennes.

– Ønsker å viske bort grensene for kunst og kultur

bilde av Henrik Aarnes
Henrik Aarnes (Foto: privat).

Henrik Aarnes er 21 år, går på Universitetet i Stavanger og representerer De Unges Orkesterforbund som er medlem av LNU. På fritiden har han klassisk musikk som hovedvirke, men er også svært interessert i luftfart, reiseliv og matlaging.

Et veldig viktig punkt for meg er variasjon, og derfor vil jeg være med på å sørge for at man får oppleve det vide spekteret av kunsten og kulturen som vi har å by på!

— Henrik Aarnes

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Jeg husker selv tilbake til mine møter med DKS i både grunnskolen og videregående. Mye av det var veldig interessant og lærerikt, men dessverre var noe av det også helt skivebom på hva som man kunne betrakte som relevant. Jeg ønsker å være med i ungdomsrådet nettopp for å sikre at DKS har de rette kvalitetene som barn og unge kan relatere til. Et veldig viktig punkt for meg er variasjon, og derfor vil jeg være med på å sørge for at man får oppleve det vide spekteret av kunsten og kulturen som vi har å by på! Mange tenker på veldig spesifikke ting når man hører om kultur, så jeg ønsker å viske bort grensene for hva som kan defineres og ta bort båsene som man ofte setter de forskjellige formene for kunst og kultur i.

Hva håper du å bidra med?
– Jeg håper å bidra med mine erfaringer, men ikke minst min organisasjons tanker og ønsker. Jeg kan representere meg selv, men det er for meg enda viktigere å representere organisasjonen jeg er valgt inn i fra. For den dekker mange områder som meg som enkeltperson ikke gjør.

Hva håper du ungdomsrådet som helhet kan bidra med?
– Jeg håper ungdomsrådet kan bistå i å gjøre DKS enda bedre. Jeg håper at ungdomsrådet har gode refleksjoner som gjenspeiler de valgene vi tar og de utsagnene vi kommer med. Rådet har en stor påvirkningskraft, og jeg håper at vi sammen kan utnytte den til det fulle.

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Barn og unge har i mine øyne dessverre ofte et distansert forhold til kunst og kultur. Jeg ser at flere og flere ser på det som noe sært, rart og spesielt. Noe som de ikke kan se på som relevant hos dem selv. Derfor mener jeg at kunst og kultur er ekstremt viktig for barn og unge. De trenger å kjenne på at dette er så mye mer enn det de tror, og jeg tror det skjer en større utvikling i tankesett hos barn og unge som har et godt forhold til kunst og kultur. Det er med på å bidra til en verdifull oppvekst som gjør at man kan reflektere, provosere og bli vant med å tenke mye utover det man gjør til vanlig.

Hva er den sterkeste kunst-/kulturopplevelsen du selv har hatt?
– Det må nok være da jeg hørte KORK spille i Operaen. De spilte Verdis Requiem som er et av mine favorittverk i den klassiske musikken. Jeg kjenner verket godt og gleder meg alltid til Dies Irae-satsen. Når det braker løs, får jeg bare den WOW-følelsen og dette er virkelig et musikalsk minne som virkelig har satt spor i meg.

Hvem er din favorittkunstner? Og hvorfor hun/han?
– Det er et utrolig vanskelig spørsmål, for det er så mange å trekke frem. Men skal jeg velge én, må det bli Bjarte Engeset. Bjarte har en kunnskap som strekker seg utrolig langt, og dette gjør at musikken han skaper sammen med sine kollegaer og medmusikere blir så utrolig interessant. Det ligger utrolig mye bak hvert enkelt stykke og det viser virkelig det vide spekteret av klangfarger, toner, fraser, og musikk!

– Kunst og kultur er viktig for barn og unges forståelse av hverandre og samfunnet

bilde av Emil Johan Stenhaug
Emil Johan Stenhaug (Foto: privat).

Emil Johan Stenhaug er 19 år gammel og har nå friår før videre studier. Han representerer Ungdom og Fritid i Ungdomsrådet. På fritiden liker han best å drive med politikk og være med venner. 

Hvorfor ønsket du å være med i Kulturtankens ungdomsråd?
– Jeg synes Kulturtanken jobber med veldig mye spennende ting og føler det er viktig at unge får muligheten til å påvirke mer i Den kulturelle skolesekken og samfunnet ellers.

Jeg håper jeg kan bidra med et perspektiv som representerer flere unge.

— Emil Johan Stenhaug

Hva håper du å bidra med?
– Jeg håper jeg kan bidra med et perspektiv som representerer flere unge. Organisasjonen min jobber innenfor fritidsklubber som hver dag samler veldig forskjellige unge mennesker, og håper derfor jeg får til å ta med deres perspektiver inn i Kulturtanken.

Hva håper du ungdomsrådet som helhet kan bidra med?
– Å fremme barn og unges synspunkter i måten vi skal oppleve kultur. 

Hvorfor er kunst og kultur viktig for barn og unge?
– Kunst og kultur kan være så mye forskjellig, blant annet en arena der forskjellige folk kommer sammen for å oppleve eller skape noe flott. Jeg tenker kunst og kultur derfor er viktig for barn og unges forståelse av hverandre og samfunnet rundt seg.


Les mer om Ungdomsrådet