Kunst- og kulturengasjerte ungdommer

Kunst- og kulturengasjerte ungdommer

– Jeg liker at de ansvarlige for Den kulturelle skolesekken er opptatt av å høre på og forstå ungdommen, og ikke bare pusher noe ut til dem, sier en ivrig Yasir Moa i Ungdomsrådet, som sammen med tre andre i rådet, forteller om sitt kunst- og kulturengasjement og utdyper hva de synes er bra med ordningen og hva som kan bli enda bedre.

Bare for å gjøre det klart: Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Mandatet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi, samt samarbeid mellom skole, elever og DKS. Sakene som drøftes skal være innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene i DKS. Sjekk gjerne ut mer om Ungdomsrådet her!

Vi tok en prat med fire av rådets ni medlemmer, Yasir Moa, Laila Oftedal Voll, Marius Ekhagen og Gabriel Bruun, som alle hadde mye på hjertet. God sommerlesing!

Yasir Moa i Ungdomsrådet

Yasir Moa (EO)

Da Yasir fikk høre om Kulturtanken og Ungdomsrådets oppgaver gjennom et annet medlem i Elevorganisasjonen, og at DKS sto i sentrum, merket han et sterkt ønske til å bidra.

– Kunst og kultur er noe jeg engasjerer meg i, jeg jobber jo med kunst selv. Mange ungdommer sliter med å se sammenhengen mellom politikk og det som er kunst og kultur, og hvordan man kobler de sammen. Jeg følte selv jeg forsto begge deler, og at jeg kunne være den «broen» til akkurat det. Jeg har også vært tillitsvalgt i flere år, så jeg vet hvordan jeg jobber med å videreformidle ting og hvordan det er å jobbe med representasjon, sier han, og tilføyer at motivasjonen er stor.

Han er forholdsvis altetende innen kunst- og kultur, men presiserer at interessen er aller størst innenfor musikk og scenekunst.

– Jeg har jo alltid skrevet tekster og spilt instrumenter, samt elsket forestillinger, teater og generell litteratur. Alt dette er for meg veldig gode måter å uttrykke seg selv på, da du i det øyeblikket du presenterer din kunst- eller kulturuttrykksform, klarer å skape en ideell verden der du viser hva du kan, sier han, og synes nettopp det er det mest fascinerende med formidlingen.

Yasir roser DKS-satsingen og all engasjementet som ligger bak, men skulle ønske at elevene ble bedre informert om ordningen fra skolens side.

– Jeg liker at de ansvarlige for DKS er opptatt av å høre på og forstå ungdommen, og ikke bare pusher noe ut til dem. Det er veldig bra, og er noe også ungdommen burde forstå. Jeg tror at hvis de unge hadde visst enda mer om DKS, før læreren kom og sa rett før et kunstmøte at «nå skal vi ned for å se noe», så hadde trolig ­tilknytningen til DKS blitt enda større enn tilfellet er i dag. I tillegg kan jo opplevelsen også diskuteres i etterkant, sier han, da han vet det er en mening bak hvert enkelt kunstmøte.

Laila Oftedal Voll i Ungdomsrådet

Laila Oftedal Voll (LNU)

Laila kommer fra Hyperion Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser, som er en medlemsorganisasjon i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Hun har lenge hatt en kampsak for å få nerdekultur, og da særlig dataspill, mer anerkjent enn det er i dag.

– Utgangspunktet mitt var at jeg hadde veldig lyst til å få dataspill inn i DKS og i kultur-Norge generelt, og derfor tenkte jeg at Ungdomsrådet var det beste stedet å starte. Jeg merker at folk som kan litt om dataspill blir stadig mer ettertraktet, og slik sett føler jeg at jeg er en stor ressurs, sier hun, som blant annet er med i planleggingen av spillkonferansen Spilltanken, som arrangeres av Kulturtanken senere i høst.

Hun er, i likhet med Yasir, også relativt altetende innen kunst og kultur – om man tar vekk dataspill som fremste interesse, selvsagt.

– Jeg liker ellers å høre på musikk, dra på museer, se på abstrakt kunst osv. Det samme med arkitektur, da jeg liker å oppleve ulike kulturer og se hvordan alt henger sammen, sier hun, og legger til at hun gjerne tar noen runder med «vanlig» brettspill også.

Laila setter pris på at ny teknologi stadig oftere blir tatt i bruk innenfor de ulike kunst- og kulturuttrykkene i DKS, og ønsker enda mer av dette – deriblant at dataspill blir et eget uttrykk i ordningen.

– Jeg føler at mye i DKS er ekstremt bra kunst, men at noe kunne blitt gjort enda mer relevant for elevene. Ved å få inn dataspill og andre moderne saker som ikke er like tradisjonelle, vil ting føles nyskapende og trolig mer spennende for de unge, sier hun engasjert, og ønsker i likhet med Yasir, større rom for å la ungdommen snakke om kunstmøtet i etterkant.

Marius Ekhagen i Ungdomsrådet

Marius Ekhagen (UoF)

Marius var, i likhet med de andre, også kjent med DKS som elev fra før av. Gjennom Ungdomsrådet håper han å bidra til at ordningen kan bli enda bedre.

– Jeg har alltid satt pris på DKS, og jeg synes det er viktig at også andre unge interesserer seg for dette. Å kunne være med i Ungdomsrådet passer dermed bra, sier han.

Formidling som inkluderer et kulturelt mangfold er han svært opptatt av, og er noe han gjerne ønsker mer av også i DKS-ordningen.

– Å få inn ulike kulturer fra andre land i DKS, vil også bidra til at barna enda bedre forstår hvilket multikulturelt samfunn vi lever i. Dette er viktig å ta tak i når de enda er unge, her skal det jo være plass til alle. Kort sagt en fin miks av både norsk og utenlandsk kultur, da lærer man også av hverandre, bemerker han engasjert.

At elevene i DKS er stadig mer aktive, for eksempel i form av workshops, synes Marius er en veldig god utvikling. Dette ønsker han mer av også med årene.

– Ved å aktivisere barn og unge får man de også mer engasjerte, dette kan gjelde i flere av uttrykkene i DKS. Gjennom slik deltakelse blir også den helhetlige opplevelsen større, avslutter han.

Gabriel Bruun i Ungdomsrådet

Gabriel Bruun (EO)

Takket være et innlegg fra Elevorganisasjonen på sosiale medier ble Gabriel gjort oppmerksom på Kulturtanken og Ungdomsrådet, og da tok det ikke lang tid før han bestemte seg.

– Jeg syntes dette hørtes veldig interessant ut, og det er jo moro å jobbe med kultur i skolen, sier han, og legger ydmykt til at han også hadde litt flaks som fikk være med å bidra i rådet.

Kulturarv er det kunst- og kulturuttrykket som opptar ham aller mest.

– Lokalhistorie synes jeg er veldig spennende, det har man en sterk tilknytning til. Hva som har skjedd der man kommer fra, utviklingen over tid osv., sier han.

For Gabriel står elevmedvirkning sterkt, og han ønsker at barn og unge skal være med på avgjørelser til DKS-program i enda større grad enn i dag.

– Det er bra at de unge får være med på å bestemme hvilke innslag som skal ut på turné i DKS, men jeg ønsker at man kan inkluderes også helt i startfasen. Hva slags kunst og kultur ønsker elevene selv? Jeg vil ha mer refleksjon og diskusjon rundt akkurat dette, og ikke bare at det tas avgjørelser på innslag som jo allerede «er klare», sier han, og legger til at det også kan være et smart trekk å få inn dataspill i skolesekken.

– Et slående visuelt dataspill kan jo bli litt som en vandrende og interaktiv kunstutstilling, der man kan bevege seg fritt i et ukjent terreng. Ikke alle spill er jo sånn, det er stor forskjell i kunstformen. Likevel, dette ser man jo også i for eksempel musikk, og man kan jo ikke skjære alle over én kam. Det er jo nettopp denne variasjonen som også er spennende, avslutter han, og gleder seg til hvordan DKS blir i årene som kommer.