Skip to main content
Ragnhild Tronstad - portrett
Ragnhild Tronstad
Fagansvarlig scenekunst
Kontaktinfo:
rtr@kulturtanken.no

+47 975 73 718

Jobber med: Scenekunstrelaterte spørsmål i DKS, fagsamtaler og nettverksmøter, ulike samarbeidsprosjekter og veiledning.