elever ser på en forestilling. De ser fornøyde ut.

Mottakere av Kulturtankens masterstipend 2022

Tre studenter tildeles hvert sitt stipend på 15.000 kroner.

Elever ser på produksjonen "Fint er rart, rart er fint" på Marked for Musikk 2022. Foto: Erik Brandsborg

Alle tre arbeider med kunst og kultur til barn og unge, og masterprosjektene er knyttet til aktuelle utfordringer innen produksjon eller formidling.

Det er første gang Kulturtanken deler ut masterstipend, og det jobbes for at dette skal bli en fast ordning. Innen fristen 1. september kom det inn 15 søknader som representerte stor bredde, både kunstfaglig, geografisk og med hensyn til alder og studieprogresjon.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert om Den kulturelle skolesekken og kunst og kultur for barn og unge.

- Vi er glade for den store responsen på utlysningen av vårt masterstipend for oppgaver relevante for kunst og kultur til barn og unge. Her er det stort behov for videre forskning, utviklingsarbeid, kunnskap og kompetanse. Vinnerne av stipendiene medvirker til nye innsikter og bidrar dermed også til videre utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS), sier avdelingsleder for forskning og utvikling, Ståle Stenslie.

Årets stipendkandidater

De tre kandidatene som mottar Kulturtankens masterstipend i 2022 er Anne Tove Mygland, Anna Renolen og Elise Bakke. Tildelingene omfatter kunstuttrykkene dans, billedkunst og teater.

Anne Tove Mygland ved Høyskolen i Innlandet, Lillehammer (HINN)
«Kunst som erfaring. Hvordan opplever elever å arbeide med et langsiktig prosjekt»

Mygland leverer masteravhandling i tilpasset opplæring ved Høyskolen i innlandet (HINN) på Lillehammer. Hun er etter planen ferdig i mai 2023.

Prosjektet hun skriver om er et spennende nybrottsarbeid der ulike kunstnere inviteres inn i skolen for å arbeide sammen med elevene i lengre perioder. Studien vil fokusere på elevenes opplevelser av læring i prosjektet.

For meg betyr det å få dette stipendet en ekstra bekreftelse på betydningen av forskningsprosjektet mitt. 

- Anne Tove Mygland

Anna Renolen ved OsloMet
«Masken som performativt virkemiddel i barneteater»

Et kunstnerisk utviklingsarbeid i faget Teater og samfunn ved OsloMet. Masterarbeidet skal avleveres i 2024 og bygger på Renolens bachelorarbeid med utvikling av gode masker for barneteater.

I masterarbeidet vil hun utforske videre på bruk av masker i produksjoner for barn, noe som er et underforsket felt. Renolen vil blant annet bygge på masken som et performativt middel som har potensialer til å nå bredt ut til en sammensatt publikumsgruppe, og overkomme ulikheter i språkkompetanse. Prosjektet er godt fundert, både kunstfaglig og teoretisk.

Masterstipendet gir meg mulighet til å produsere en forestilling av kvalitet, noe som både maskespill som fag og barneteater fortjener!

- Anna Renolen

Elise Bakke ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)
«Innenfor/utenfor. Dansekunst for barn med spesielle behov»

Bakke spør: «Kan bruken av åpninger og lukkinger i den dramaturgiske strukturen skape en danseforestilling som fremmer en følelse av likeverd i en barnegruppe preget av funksjonsmangfold?»

Prosjektet bygger på erfaringer med en ferdig forestilling og representerer kunstnerisk utviklingsarbeid og som vil utforske dramaturgiske grep mht muligheter for inkludering. At prosjektet bygger på arbeid med kunstformidling i barnehagen, ansees også som positivt fra Kulturtankens perspektiv. Arbeidet skal leveres i faget «Barnekultur og kunstpedagogikk» ved Dronning Mauds Minne høyskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim i mai 2023.

For prosjektet mitt betyr dette mye, da midlene muliggjør en større fordypning i arbeidet. Dette gjelder både den praktiske gjennomføringen av prosjektet, men også det skriftlige arbeidet med masteroppgaven.

- Elise Bakke

Oppmuntringsstipend

- I tillegg til de tre masterstipendene har Kulturtanken tildelt et mindre beløp som et «oppmuntringsstipend» for et lovende prosjekt i startfasen, sier saksbehandler Lise Lundh.

Oppmuntringsstipendet er tildelt Maria Riveros ved Norges musikkhøyskole og hennes prosjekt «Videreutvikling av modeller for å stimulere barns egne musikk-komposisjoner».

Riveros ønsker å videreutvikle modeller for koding og registrering/notasjon som kan stimulere barns egne komposisjoner og formidling av egne komposisjoner. Prosjektet er svært lovende og bygger på hennes erfaringer som musikkskolelærer.

Oppmuntringsstipendet fra Kulturtanken bekrefter at masterprosjektet mitt kan ha betydning for utviklingen av barns kreative evner.

- Maria Riveros

Relaterte artikler

Illustrasjon av Undre og skjermdump fra første del av elev-spørreskjema.

«Chatbot» samler inn elevenes meninger om DKS-tilbudet

Elever over hele landet får dette skoleåret mulighet til å dele synspunkter om sine DKS-opplevelser med den sjarmerende «roboten» Undre.

tre kvinnelige studenter lener seg over et ark, en av dem tegner med en fargeblyant

Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen

Lærere trenger kunnskap og kompetanse om hvordan å møte kunst og kultur i skolehverdagen. Fire utdanningsinstitusjoner går i bresjen for å gi fremtidens lærere nettopp dette.

Irene Brodshaug, Synne Sagstad Imeland, Ingvild Margrethe Birkeland og Gry Uhlin-Engstu under lanseringen av den første rapporten om SKUP.

Kunstmøters betydning for livsmestring

Gir dybdelæring, estetiske læreprosesser og tverrfaglige temaer nye, fruktbare muligheter for samspill mellom DKS og skolen? En ny forskningsrapport tar for seg SKUP (Skolenes eget utviklingsprosjekt) og overgangen til nytt læreplanverk.