Skriver du masteroppgave om kunst og kultur til barn og unge?

Skriver du masteroppgave om kunst og kultur til barn og unge?

Da kan du søke Kulturtanken om stipend på opptil 25 000 kroner.  

Illustrasjonsbilde: NTB

«Barn og unge skal ha et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. De skal få oppleve kunst og kultur som er laget for dem, som involverer dem og som de kan ta del i. De skal få tilgang til de arenaene de trenger for å utvikle skaperglede, engasjement og utforskertrang. Både i kultur- og fritidslivet, i barnehagen og skolen.» fra Stortingsmelding nr 18, Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Kulturtanken er en statlig etat som jobber med kunst og kultur for barn og unge.

Avdeling forskning og utvikling initierer forskning, utviklingsarbeid og bygger kunnskap og kompetanse om kunst og kultur til barn og unge. Vi medvirker til at det forskes i feltet, at forskningen deles og diskuteres, og at den legges til grunn for videre utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS). 

Kulturtanken lyser nå ut stipend til studenter som skriver masteroppgave innenfor vårt virkeområde. Et stipend er på opptil 25 000 kroner. 

Krav til søker 

Søker må dokumentere opptak på masterprogram og betalt semesteravgift på universitet eller høyskole. Oppgaven skal være knyttet til aktuelle utfordringer innen produksjon eller formidling av kunst og kultur til barn og unge. Det forventes at oppgaven også har faglig relevans for Kulturtankens virkeområde og mandat.

Stipendmottakere forplikter seg, etter avtale, til valgfri formidling av sentrale funn i oppgaven, for eksempel rapport, artikkel, foredrag/muntlig presentasjon eller intervju.  

Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven på 3-5 sider, som er godkjent av din veileder. 

Kulturtanken mener at mangfold er en styrke og gjør at vi løser oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss stipendsøkere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og forskningsperspektiver.

Presiser gjerne i søknaden hva din masteroppgave kan bidra med i et mangfoldsperspektiv.  

Søknaden merkes «Masterstipend» og sendes på e-post til post@kulturtanken.no.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Solveig Korum: sk@kulturtanken.no 

Søknadsfrister 

Første frist er 1. september 2022.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert om Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken og kunst og kultur for barn og unge.