Fire personer smiler til kamera foran en pc-skjerm.

Ny dataspillstrategi lansert

– Med denne nye strategien tar vi grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) da hun i dag la fram regjeringens dataspillstrategi. Nå blir det opprettet et nasjonalt kompetansesenter.

Kultur- og likestillingsministeren med Kulturtanken, Medietilsynet og Norsk Filminstitutt.

– Dataspillfeltet har endret seg mye de senere årene. Den norske dataspillbransjen er i kraftig vekst. Det regionale og kommunale tilbudet er blitt styrket, og idretten og frivilligheten bidrar med stadig nye og gode initiativ for dataspillkulturen. Derfor må politikken også bli mer offensiv, sier Lubna Jaffery.

Strategien har fått navnet «Tid for spill – regjeringens dataspillstrategi 2024-2026».

Mål for dataspillpolitikken

Den nye strategien har følgende mål:

  • Et mangfoldig og gjennomslagskraftig dataspilltilbud med høy kvalitet
  • Likestilling og mangfold i norske dataspill og norsk dataspillbransje
  • Profesjonalitet og vekst i norsk dataspillbransje
  • En inkluderende, trygg og tilgjengelig dataspillkultur

Strategien peker på dataspillkulturens styrker og potensial som fritidsaktivitet, kunst- og kulturuttrykk, e-sport og verktøy for læring. Samtidig problematiserer strategien blant annet betydelige utfordringer tilknyttet hets, sjikane og trakassering i dataspillkulturen.

– Strategien bidrar til en bedre organisering av dataspill som fritidsaktivitet og e-sport, som gir alle spillere de trygge, inspirerende og inkluderende arenaene de fortjener, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Vi legger til rette for gode fysiske arenaer, hvor kompetente fagpersoner og oppdatert datautstyr kan bidra til å styrke og utvikle dataspillkulturen. Dette blir viktige møteplasser for å fremme kreativitet, samspill, konkurranse og dataspillglede.

En kvinne snakker inn i en mikrofon foran en bokhylle.
En kvinne står på en scene og snakker foran en forsamling.
En kvinne og en mann smiler til kamera.
En kvinne og en mann ler foran en en arkadespillmaskin med Pac-Man.
En kvinne ler mens hun sitter og spiller dataspill på en pc.

Nytt nasjonalt kompetansesenter

Blant de viktigste tiltakene er opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur under Norsk filminstitutt (NFI), i samarbeid med Kulturtanken og Medietilsynet. Kompetansesenterets mandat skal være å samle, styrke og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur, først og fremst dataspill som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og e-sport.

– Kulturtanken ønsker den nye strategien varmt velkommen, ettersom dataspill er et viktig kulturuttrykk for barn og unge, og det er et felt i rask utvikling med stort potensial. Her er det gjort mye godt grunnlags- og innspillsarbeid, blant annet gjennom Kulturtankens Spillab. I 2021 gjennomførte vi en dataspillpilot sammen med DKS Rogaland og Universitetet i Stavanger, sier Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

Nå gleder vi oss til å samarbeide med NFI og Medietilsynet om det nasjonale kompetansesenteret for dataspillkultur, som vil bli en viktig ressurs i den videre utviklingen.