Delta i forprosjekt om kompetansenter for dataspillkultur

Delta i forprosjekt om kompetansenter for dataspillkultur

Nå kan du komme med dine meninger om hva senteret bør fokusere på.

Foto: NFI

Som del av regjeringens dataspillstrategi 2024-2026, Tid for spill, skal det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur under Norsk filminstitutt (NFI).

Fokuset for kompetansesenteret blir å samle, styrke og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og e-sport.

NFI, Medietilsynet og Kulturtanken skal samarbeide om kompetansesenteret og er også sammen ansvarlige for forprosjektet om senterets organisering, som gjennomføres våren 2024.

Jørund Høie Skaug - portrett
Jørund Høie Skaug, seniorrådgiver i Kulturtanken

Kulturtanken er representert i arbeidet med Thomas Grønvoll og Jørund Høie Skaug, som leder Kulturtankens spillab.

– Det er veldig spennende å være i gang med planlegge kompetansesenteret, og jeg håper det kommer mange innspill til forprosjektet, sier Høie Skaug.

Søker innspill

Som del av dette arbeidet inviteres et bredt utvalg aktører til å komme med innspill til forprosjektets behovs- og interessentanalyse.

Aktører som er interessert i å delta i forprosjektet inviteres til å komme med skriftlige innspill i skjemaet under. Der kan man også melde interesse for å delta i intervju og/eller møter.

Alle som leverer innspill via skjemaet blir del av forprosjektets referansegruppe. Et utvalg av disse vil bli invitert til å utdype innspillene i intervjuer og til møter. Utvalget vil gjøres ut fra bredest mulig representasjon innen senterets fokusområde. Invitasjoner sendes ut etter påske.

Intervjuene gjennomføres i løpet av april og mai 2024.

Prosjektgruppa arrangerer møter i Oslo 24. og 25. juni klokken 09-11 (digital deltagelse er mulig).

Har du spørsmål til skjemaet eller til arbeidet kan du kontakte prosessleder Cecilie Stranger-Thorsen.

Hold deg oppdatert om dataspillkultur.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller følg oss på Facebook.