Skip to main content
Kamera filmer utøvere på scenen.

Ressurser

Her finner du rapporter, videoer, verktøy og andre ressurser som er relevante for alle som jobber med kunst og kultur for barn og unge.

Filtrer dine søk

Aktuelle ressurser

Viser 89 ressurser

Omslag på veileder for dataspill som kulturuttrykk

Veileder for formidling av dataspill som kulturuttrykk

Hvordan formidle dataspill og dataspillkultur på ulike arenaer?

Skjermdump av tipsplakaten plassert oppå et uskarpt bilde av samme tipsplakat.

Ni tips til skoleleder

Skoleleder har i praksis det overordnede ansvaret for å knytte Den kulturelle skolesekken opp mot fagfornyelsen. Her er konkrete tips til hvordan du lykkes.

Bilde av en rapport. Tre gutter kledd i blått ser driver med noe på gulvet.

Veileder for kommunekontakter i Trøndelag

Her finner du en oversikt over kommunekontaktens ansvarsområder og oppgaver, samt nyttig informasjon om Den kulturelle skolesekken.

Nytt system for utbetaling av vederlag for bruk av visuell kunst i DKS

Bruk av opphavsrettslige beskyttede verk i DKS-produksjoner skal alltid registreres i portalen. Denne veiledningen viser deg hvordan.

Morgendagens kulturtilbud for unge

Hva vil ungdom ha fra fremtidens offentlige kulturtilbud?

DKS årsrapport 2022

Årsrapporten for 2022 viser hvordan den nasjonale DKS-ordningen oppfyller samfunnsoppdraget og målet sitt om å gi alle elever i norsk skole et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Kulturtankens årsrapport 2022 - omslagsbilde fra en konsert

Kulturtankens årsrapport 2022

Samanstilling av Kulturtankens aktivitetar og resultat i 2022, inkludert årsrekneskap og vurdering av framtidsutsikter.

Bilde med utsikt over en by og teksten "Alle elever i Norge".

Den kulturelle skulesekken (video til fri bruk)

Videosnutt med fakta om DKS-ordninga.

Skjermdump av attest og diplom

Diplom og attest til kulturverter

Kulturverter (elevarrangør/kulturcrew) er elever som har arrangøroppgaver før, under og etter DKS-arrangementene.

Forsiden på en rapport oppå et uskarpt bilde av elever.

Rapport: Opplevelser av Den kulturelle skolesekken

På oppdrag fra Kulturtanken har Sosiologisk Poliklinikk intervjuet 15 skoleklasser på ungdomstrinnet om tre DKS-produksjoner.