Rapport om DKS-LAB: «Goddag, mitt navn er kunstner»

Rapport om DKS-LAB: «Goddag, mitt navn er kunstner»

Telemarksforsking har i 2023 gjennomført en erfaringsinnhenting og evaluering av satsningen DKS-LAB, på oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken.

«Goddag, mitt navn er kunstner» er en erfaringsinnhenting av arbeidet med DKS-LAB, et satsningsprosjekt som har pågått i perioden 2021-2023.

DKS-LAB er et landsdekkende regionalt nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS). Ulike kunstsentre og kunsthaller har fungert som vertskap for sin regionale DKS-LAB, mens Kulturtanken har ledet nettverket.

Erfaringsinnhentingen pågikk i perioden april-september 2023, og er gjennomført av Telemarksforsking på oppdrag for Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken. Rapporten bygger på dokumentstudier, feltarbeid og et bredt intervjumateriale med vertsinstitusjoner, deltakende kunstnere og DKS-representanter fra fylkene og kommunene.

Syv læringspunkter

Et viktig formål med evalueringen vært å gi forvaltningen innsikt i muligheter og utfordringer knyttet til en ordning som DKS-LAB hos det produserende kunstfeltet og DKS. Telemarksforsking definerer blant annet syv overordnede læringspunkter.

I november 2023 bevilget Sparebanstiftelsen DNB et tilskudd på fire millioner kroner til DKS-LAB for tre nye år.

Les artikkel om rapporten og tilskuddet.

Lær mer om DKS-LAB

DKS-LAB

Et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken.