Skjermdump av tipsplakaten plassert oppå et uskarpt bilde av samme tipsplakat.

Ni tips til skoleleder

Skoleleder har i praksis det overordnede ansvaret for å knytte Den kulturelle skolesekken opp mot fagfornyelsen. Her er konkrete tips til hvordan du lykkes.

Den kulturelle skolesekken (DKS) leverer profesjonell kunst og kultur
til alle elever. En skoleleder som ser DKS som et viktig verktøy for måloppnåelse og tar ansvar for gjennomføringen, bidrar til å videreutvikle og forbedre tilbudet.

Skolen har et ansvar for å legge til rette for at elevene får gode kunst- og
kulturopplevelser, og et godt faglig utbytte av DKS-besøket. Kunst- og kulturopplevelser kan også være en ressurs for arbeidet med læreplanverket, spesielt overordnet del.

Disse tipsene kan være til hjelp i en travel skolehverdag.

LAST NED: tipsplakat på bokmål (PDF / 0,2 MB)

LAST NED: tipsplakat på nynorsk (PDF / 0,2 MB)