DKS Årsrapport 2022

DKS Årsrapport 2022

Årsrapporten for 2022 viser hvordan den nasjonale DKS-ordningen oppfyller samfunnsoppdraget og målet sitt om å gi alle elever i norsk skole et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Årsrapporten er en oppsummering av DKS-året 2022, da antall kunstmøter per elev gikk oppover etter koronapandemien.

Se utvalgte funn og analyser og les hele årsrapporten her

– Først og fremst takk til alle profesjonelle kunstnere og kulturformidlere som har tatt seg rundt i hver minste krik og krok av det langstrakte landet vårt, i alle slags vær og føreforhold, og gitt av seg selv og skapt magi i møte med elevene. Uten dere er det ingen DKS! sier Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.

Omfanget av DKS-ordningen i 2022 ble styrket i forhold til koronaårene 2020 og 2021. Det ble igjen noen covid-19-relaterte avlysninger, men i samarbeid med utdanningssektoren fikk DKS-ordningen igjen satt kunst og kultur på dagsordenen til alle landets 822 350 elever i de til sammen 3160 skolene i Norge.

– Rapportering for 2022 viser at DKS-ordningen er på vei tilbake etter to år med koronaviruset. Ordningen fremstår som solid og relevant for alle brukergrupper, sier Ståle Stenslie, avdelingsdirektør for Kunnskapsutvikling, kunst og skole (KKS) i Kulturtanken.