Lite barn som maler

Kulturbarn 0-8: Lansering av sluttrapport

Presentasjon av de viktigste funnene fra utviklingsprosjektene i de seks Kulturbarn-kommunene, samt erfaringer fra de to Kulturbarn-konferansene.

Se lanseringen i videovinduet over.

Velkommen til presentasjon av de viktigste funnene fra utviklingsprosjektene i de seks Kulturbarn-kommunene, samt erfaringer fra de to Kulturbarn-konferansene.

Vi deler suksessfaktorer for å jobbe med kunst, kultur, kreativitet og kompetanse hos barn i alderen null til åtte år. 

Sluttrapporten publiseres på kulturtanken.no/kulturbarn rett etter lanseringen.

Bakgrunn

42 kommuner søkte om å få bli Kulturbarn-kommune. Seks kommuner ble valgt ut i prosjektet som skal styrke kunst og kultur til de yngste barna. Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene og finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene.

«Kulturbarn 0-8» er et samarbeid mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Les mer om bakgrunnen og valget av kommuner

Program for lanseringen

Åpning ved direktør for Kulturtankens direktør Øystein Strand

Hilsen fra kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Oppsummerende film

Om samarbeidet mellom de tre organisasjonene:

  • Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd
  • Ann Karin Orset, senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
  • June Mariann Breivik, avdelingsdirektør i Kulturtanken

Prosjektgruppa presenterer suksessfaktorer og erfaringer fra de seks kulturbarn-kommunene

  • Ragnhild Bøhle, prosjektleder i Kulturtanken
  • Elin Kvernmoen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd
  • Kathrine Pedersen, rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Velkommen!