Mann strekker armene i været. Barna rundt ham gjør det samme.

Kulturbarn: Kristiansand

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Fra Kulturbarn-prosjektet i Kristiansand kommune. Foto: Skjermdump fra videopresentasjon under konferansen.

Hele 32 kommuner sendte inn søknad om å bli Kulturbarn-kommune. Noen kommuner som skulle slås sammen, søkte sammen om å bli Kulturbarn-kommune. Målselv, Sunnfjord, Røros, Øygarden, Fredrikstad og Kristiansand var de seks kommunene som ble valgt ut til å medvirke i Kulturbarn-prosjektet.

I november 2020 ble konferansen «Kulturbarn 0–8» avholdt. Under den digitale konferansen presenterte Kulturbarn-kommunene hver sin video for å vise hvordan prosjektet har gått. I etterkant tok vi en prat med kommunenes prosjektledere for å få deres tanker om å være en Kulturbarn-kommune.

Her får du vite mer om Kristiansands erfaringer. Se også kommunens videopresentasjon nederst.

Kristiansand (Agder)

Inger Margrethe Stoveland
Inger Margrethe Stoveland. Foto: Skjermdump

Inger Margrethe Stoveland: Leder av Fluks - Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder.

– Gjennom flere prosjekter har Kristiansand fått til å arbeide med de minste gjennom kunst og kultur. Blant disse er Skapende barn som vi har arbeidet med de fire siste årene. Prosjektet bringer profesjonelle kunstnere ut i barnehagene for å ha gruppesamlinger om musikk, litteratur og visuell kunst med 3–4åringer. Det er primært et kunstprosjekt, men «bivirkningene» er større deltakelse, inkludering og fri utfoldelse.

– Vi ønsket å være med siden vi allerede hadde lyktes med å lage et godt samarbeid mellom UiA og Kristiansand kommune. Det var interesse av å ta dette videre, samtidig som vi kunne lære av andre kommuner.

Hva har prosjektdeltakelsen lært dere?
– Vi har lært at det skal veldig lite til for å løfte tilbudet for de minste på kommunalt nivå. Det gjøres i utgangspunktet ganske lite, siden det er vanskelig å prioritere innenfor dårlig kommuneøkonomi. Ønsket om å gjøre noe er imidlertid der, og behovet er i alle fall der! 

– I tillegg har vi sett at det er krevende for barnehagene å få plass til gode kunstprosjekt for de minste, imellom bleieskift, mat, påkledning osv., særlig når alt også skal loggføres. Derfor har vi omtalt kunst i barnehagen som det å gå på museums- og teaterbesøk osv., det å få besøk av profesjonelle kunstnere og det man gjør selv. Det flotteste var da vi fikk besøk av Ingrid Skarprud, da hun arbeidet med barna og de ansatte i barnehagene om å lage aksjonskunst. Det var inspirerende!

– Det som har overrasket oss er hvor viktig de voksne som omgir barna er. I prosjektsammenheng har dette særlig vært de voksne i barnehagene. Uten trygge voksne i kunsten er det vanskelig å gjøre barna frie og komfortable med den.

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?
– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra ansatte i barnehager, foreldre og barna selv både vedrørende Skapende barn, Trygge voksne og Ingrid Skarperud.

Har dere noen kort- og langsiktige mål med deltakelsen?
– Vi er i dialog med kommunen om å finne gode synergier for verdiene som allerede er skapt, og for hvilke institusjoner som kan drive arbeidet videre. Vi håper på positive utfall angående dette.

Uten trygge voksne i kunsten er det vanskelig å gjøre barna frie og komfortable med den.

Inger Margrethe Stoveland