Barn og voksne står i ring. Spiller instrumenter.

Kulturbarn: Målselv

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Fra Kulturbarn-prosjektet i Målselv kommune. Foto: Skjermdump fra videopresentasjon under konferansen.

Hele 32 kommuner sendte inn søknad om å bli Kulturbarn-kommune. Noen kommuner som skulle slås sammen, søkte sammen om å bli Kulturbarn-kommune. Målselv, Sunnfjord, Røros, Øygarden, Fredrikstad og Kristiansand var de seks kommunene som ble valgt ut til å medvirke i Kulturbarn-prosjektet.

I november 2020 ble konferansen «Kulturbarn 0–8» avholdt. Under den digitale konferansen presenterte Kulturbarn-kommunene hver sin video for å vise hvordan prosjektet har gått. I etterkant tok vi en prat med kommunenes prosjektledere for å få deres tanker om å være en Kulturbarn-kommune.

Her får du vite mer om Målselvs erfaringer. Se også kommunens videopresentasjon nederst.

Målselv (Troms og Finnmark)

Marit Fossen-portrett
Marit Fossen. Foto: Privat

Marit Fossen: DKS-koordinator og kulturkonsulent i Målselv kommune.

– Vi i Målselv har sett at kunst og kultur for den yngre aldersgruppen er viktig, men at det blir prioritert lavere og lavere fra alle hold. Det satses på idrett og fysisk aktivitet, og teorifag i det meste av opplæring. Men det hele mennesket, som kunst- og kulturfagene favner bredt, er det lite fokus på. Vi hadde gjort noen små prosjekter, og så at Kulturbarn kunne være en motivasjon og hjelp til å jobbe bredere, få til noe større.

Hva har prosjektdeltakelsen lært dere?
– Vi har lært at det er viktig å også knytte kontakt med andre instanser enn der ungene oppholder seg til daglig, som barnehage, skole og SFO. Det er i folkemusikkmiljøet, korpsene, husflidslaget og hos aktive kunstnere osv., at kunnskapen og engasjementet for kunst og kultur er størst. Det engasjementet må vi få inkludert i ungenes hverdag på en god måte. De som jobber med barn og unge kan og vil, men de trenger et slikt puff.

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?
– Utøverne er veldig glade for å kunne nå de yngste kulturmenneskene, og de er tydelige på at barna ikke bare er publikum. Det er i aktiv deltagelse du får brukt alle sansene. Ungene er ivrige, de elsker å få lov til å prøve.

Har dere noen kort- og langsiktige mål med deltakelsen?
– Vi planlegger innenfor skoleår, og de prosjektene som er i gang nå varer ut skoleåret. Deretter må vi se på ressursene vi har for å videreføre dette som et permanent tilbud, og forhåpentligvis få i gang flere prosjekter!

– Det tar tid å få opp politisk innsikt og vilje, og få økt fokus på viktigheten av kunst- og kulturfag i små barns hverdag. Det jobber vi videre med. Deltakelsen i dette prosjektet har bidratt til å sette økt fokus på de yngste kulturmenneskene og hjulpet oss til å etablere samskaping med nye aktører. De nye erfaringene tar vi med oss i videre utvikling av Kulturbarn.

Utøverne er veldig glade for å kunne nå de yngste kulturmenneskene, og de er tydelige på at barna ikke bare er publikum. Det er i aktiv deltagelse du får brukt alle sansene.

Marit Fossen