Et barn holder eldre dame i hånda

Kulturbarn: Røros

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Fra Kulturbarn-prosjektet i Røros kommune. Foto: Skjermdump fra videopresentasjon under konferansen.

Hele 32 kommuner sendte inn søknad om å bli Kulturbarn-kommune. Noen kommuner som skulle slås sammen, søkte sammen om å bli Kulturbarn-kommune. Målselv, Sunnfjord, Røros, Øygarden, Fredrikstad og Kristiansand var de seks kommunene som ble valgt ut til å medvirke i Kulturbarn-prosjektet.

I november 2020 ble konferansen «Kulturbarn 0–8» avholdt. Under den digitale konferansen presenterte Kulturbarn-kommunene hver sin video for å vise hvordan prosjektet har gått. I etterkant tok vi en prat med kommunenes prosjektledere for å få deres tanker om å være en Kulturbarn-kommune.

Her får du vite mer om Røros' erfaringer. Se også kommunens videopresentasjon nederst.

Røros (Trøndelag)

Nils Graftås-portrett
Nils Graftås. Foto: Privat

Nils Graftås: Kulturskolerektor i Røros kommune.

– Vi ønsket å utforske møtet mellom barn og eldre, med musikk som verktøy. Vi ville også se nærmere på nye samarbeidsmodeller på tvers av virksomheter innad i kommunen. To barnehager, to sykehjem og kulturskolen utgjorde kjernen i tiltaket. Prosjektet bygget videre på et allerede igangsatt samarbeid mellom kulturskolen og barnehagene.

Hva har prosjektdeltakelsen lært dere?
– Vi har lært mye om hvordan vi håndterer ulike grupper som barn og eldre sammen, at man må bruke tid på å bli kjent, ikke gå for fort frem osv. Vi har også lært hvor viktig det er å forankre prosjektet i organisasjonene og hos de som jobber nærmest brukerne.

– Mye av lærdommen ligger også i møtet mellom de ulike profesjonene, gjennom gjensidig kompetanseutveksling. Det er inspirerende å se hvordan musikken bidrar til å skape kontakt, frembringe emosjoner og hvordan både barn og eldre samtaler om møtene etter samlingene.

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?
– Tilbakemeldingene har vært svært gode fra brukere og ansatte, både i barnehage og eldreomsorgen. Med besøk utenfra gjennom Kulturbarn-prosjektet fikk også kulturskoleansatte påfyll og ny lærdom når det gjelder formidling og metoder.

Har dere noen kort- og langsiktige mål med deltakelsen?
– Vi skal videreføre samarbeid mellom barnehagene, sykehjemmene og kultur. Det langsiktige målet er å utvide samarbeidet med barnehagene og å samarbeide enda bredere innen feltet kultur og helse.

Det er inspirerende å se hvordan musikken bidrar til å skape kontakt, frembringe emosjoner og hvordan både barn og eldre samtaler om møtene etter samlingene.

Nils Graftås