Skip to main content
Ragnhild Bøhle - portrett
Ragnhild Bøhle
Seniorrådgiver
Kontaktinfo:
rb@kulturtanken.no

+47 482 57 939

Jobber med: Utvikling av kulturkontaktrollen i Den kulturelle skolesekken og styrking av ordningen i videregående skole. Prosjektleder for Kulturbarn-prosjektet 2018 – 2021 i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord Universitet.

Deltar i arbeidet med å bidra til formidling av kunst og kultur for de yngste, samt tildeling av tilskuddsmidler til kommunal planlegging for barn og unge og inkluderingsmidler. Deltar i ulike samarbeid med både Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid og KS.