Barnehender leker med utklippsfigurer.

Prosjekt elevmedvirkning

Hvordan få mer elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken?

Prosjekt elevmedvirkning hadde som mål å se på muligheter for mer elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken, i tett samarbeid med blant annet Kulturtankens ungdomsråd. Elevene skal, i henhold til målet, inkluderes i DKS som en sentral aktør og gis mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltakelse og innflytelse.

I prosjektet var lite utprøvde metoder for medvirkning et satsingsområde. Det som ble utviklet skal på sikt komme hele feltet til gode ved at ulike modeller for elevmedvirkning utvikles, gjennomføres, evalueres og gjøres tilgjengelig nasjonalt.

Samarbeidspartnere i Prosjekt elevmedvirkning er DKS Asker, DKS Oslo, DKS Rogaland, DKS Trondheim, DKS Bergen, DKS Lørenskog, DKS Vestfold og Telemark, DKS Vestland og DKS Viken.

Ressurser

Elevmedvirkning - logo

Elevar som medprodusentar

Er det mogleg å ha elevar som medprodusentar? DKS Lørenskog, forteljarkunstnar Marianne Sundal og musikar Viktor Bomstad har testa det.

Elevmedvirkning - logo

Ressursgruppe for elevar og lærarar i vidaregåande skule

Kan ressursgrupper for DKS gi betre forståing for Den kulturelle skolesekken og ei oppleving av at tilbodet har større relevans til læreplanane i skulen? DKS Vestfold og Telemark og ressursgruppa ved Bø vidaregåande skule samanfattar eit spennande pilotprosjekt.

Elevmedvirkning - logo

Evaluering og tilbakemelding på DKS-produksjonar

Metode som lèt elevane sleppe til, utvikla i Prosjekt elevmedverknad.

Pilotprosjekter 2019-2020