Prosjekt elevmedvirkning

Prosjekt elevmedvirkning

Hvordan få mer elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken?

Prosjekt elevmedvirkning hadde som mål å se på muligheter for mer elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken, i tett samarbeid med blant annet Kulturtankens ungdomsråd. Elevene skal, i henhold til målet, inkluderes i DKS som en sentral aktør og gis mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltakelse og innflytelse.

I prosjektet var lite utprøvde metoder for medvirkning et satsingsområde. Det som ble utviklet skal på sikt komme hele feltet til gode ved at ulike modeller for elevmedvirkning utvikles, gjennomføres, evalueres og gjøres tilgjengelig nasjonalt.

Samarbeidspartnere i Prosjekt elevmedvirkning er DKS Asker, DKS Oslo, DKS Rogaland, DKS Trondheim, DKS Bergen, DKS Lørenskog, DKS Vestfold og Telemark, DKS Vestland og DKS Viken.

Ressurser

Elever som medprodusenter

Er det mulig å ha elever som medprodusenter? DKS Lørenskog, fortellerkunstner Marianne Sundal og musiker Viktor Bomstad har testet det.

Ressursgruppe for elever og lærere i videregående skole

Kan ressursgrupper for DKS gi bedre forståelse for Den kulturelle skolesekken og en opplevelse av at tilbudet har større relevans til skolens læreplaner? DKS Vestfold og Telemark og ressursgruppa ved Bø vidaregåande skule oppsummerer et spennende pilotprosjekt.

Evaluering og tilbakemelding på DKS-produksjoner

Metode som lar elevene slippe til, utviklet i Prosjekt elevmedvirkning.

Pilotprosjekter 2019-2020