Skip to main content
Bente Aasheim
Bente Aasheim
Seniorrådgiver
Kontaktinfo:
baa@kulturtanken.no

+ 47 938 71 261

Jobber med: Utviklingsprosjektet DKS på skolens digitale plattformer, med prosjektkonseptene Ressurser for lærere og elever og Digital formidling som hovedområder. I tillegg består arbeidet av formidlings- og nettverksaktiviteter som fokuserer på medvirkning og samarbeid mellom DKS og skolen.