Skip to main content
DKS i VGS

DKS i VGS

DKS i VGS er Kulturtankens satsningsarbeid for å løfte Den kulturelle skolesekken i videregående skole.

Under samlingen i mars 2023 fortalte Øyvind Høstakder og Laila Christin Kleppe (Vestland fylkeskommne) om samarbeidet mellom skole- og kulturavdelingene i fylket.

Arbeidet handler om å dele gode erfaringer, spennende prosjekter og god organisering på tvers av fylkene, samt å synliggjøre dette i våre kanaler.   

Fokusområdene er godt samarbeid mellom skolesektor og kultursektor i fylkeskommunene og mulighet for relasjonsbygging mellom DKS-enhetene.  Med våre samarbeidspartnere har vi en løpende dialog om styrking av DKS sin relevans i VGS.   

  • Samarbeidspartnere: Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Blindern VGS og DKS Oslo.  
  • Arbeidsgruppe: Ingebjør Westgaard (fagkonsulent og produsent, musikk og film, DKS Oslo), Camilla Wiik (DKS-koordinator, Møre og Romsdal fylkeskommune) , Tonje Røseth (assisterende rektor, Blindern VGS) , Hilde Blesvik (kontakt videregående skole, DKS Rogaland), Laila Christin Kleppe (seniorrådgiver, Vestland fylkeskommune) og Øyvind Høstaker (seniorrådgiver, Vestland fylkeskommune).
  • Kontaktperson: seniorrådgiver Hege Posaas

Bilder fra nettverkssamlingen 24. mars 2023

En dame står foran en skjerm. Hun holder en penn i hånden.
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-4
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-19
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-2
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-20
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-21
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-17
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-15
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-11
DKS-i-VGS_Foto-Marte Glanville_Kulturtanken-9

Les mer

Artisten ISAK står på scenen. Vi ser ungdomemr bakfra som klapper entusiastisk.

Ny rapport gir innblikk i elevers opplevelser av DKS 

Nær 400 elever ble intervjuet om Den kulturelle skolesekken. Nå lanseres rapporten «Opplevelser av Den kulturelle skolesekken (DKS) – En kvalitativ analyse av erfaringer fra elever på ungdomstrinnet».

Fire menn står på rekke og smiler til kamera. Den ene holder en gitar.

Vestland vil vise veg for DKS-samarbeid i vidaregåande skule

Då representantar for 64 vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune deltok på den årlege skulemiljøkonferansen sin i november, var DKS eitt av to hovudtema.