Skip to main content
En ung og en eldre kvinne holder rundt hverandre og smiler

Veileder for kulturkontakten

Her finner du anbefalinger om kulturkontaktens praktiske oppgaver. Veilederen synliggjør også hvordan ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) er fordelt mellom kulturkontakten og samarbeidspartnere.

Artisten Musti med kulturkontakt, Beret Mørkved Vorren. Bildet er tatt da førstnevnte opptrådte på "Kulturfest Frydenberg" i 2021. Musti gikk selv på Frydenberg skole og hadde Beret som lærer.

I veilederen har vi kommet frem til felles anbefalinger om hvordan fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver mellom rektor, kulturkontakt, lærer og elever kan forenkle samarbeidet mellom de ulike rollene.  

Veilederen skal være en starthjelp og opplæring for deg som er ny kulturkontakt.  Den vil også kunne være en støtte og inspirasjon for deg som er erfaren kulturkontakt, rektor eller lærer.

Velkommen som ny kulturkontakt!

Gratulerer med en spennende og interessant jobb! 

Som kulturkontakt er du bindeleddet mellom skolen, utøverne og DKS. Du skal legge til rette for at elevene, lærerne og ledelsen opplever eierskap til DKS og får gode DKS-opplevelser. For å lykkes som kulturkontakt, er det en fordel at du ser verdien av elevenes deltagelse i gode kunst- og kulturopplevelser. Kulturkontakten må kunne jobbe selvstendig og strukturert og sørge for god informasjonsflyt på skolen. Gode forberedelser fra lærerne er en forutsetning for at elevenes opplevelse skal bli så god som mulig.  

Kulturkontakten er gjerne lærer, skoleleder eller skolebibliotekar. Det er fint å trekke inn elever som støttespillere i arbeidet ditt. Veilederen har et eget avsnitt om elevmedvirkning.  

Dine viktigste oppgaver vil være å

  • bli kjent med skolens DKS-program og DKS-portalen (www.dks.no
  • informere elever og lærere i forkant av hvert DKS-arrangement 
  • sørge for nødvendige, praktiske forberedelser til hvert DKS-arrangement  
  • opprette kontakt med utøverne i forkant av arrangementene    
  • være ansvarlig vertskap under hvert DKS-arrangement 

Organiseringen av DKS er ulik i grunnskole og videregående skole. Hvis du har spørsmål om skolens DKS-program, kan du henvende deg til din kommunekontakt eller til DKS-planlegger i fylkeskommunen. De har god kunnskap om DKS-tilbudet skolen din får, og vil kunne hjelpe deg.  

Lykke til med gjennomføring av ditt første DKS-arrangement!   

Ansvar og arbeidsoppgaver

Elevmedvirkning

Informasjonsflyt

Nyttig informasjon

Last ned veilederen (PDF / 1 MB)

Relevante artikler

Illustrasjon av Undre og skjermdump fra første del av elev-spørreskjema.

«Chatbot» samler inn elevenes meninger om DKS-tilbudet

Elever over hele landet får dette skoleåret mulighet til å dele synspunkter om sine DKS-opplevelser med den sjarmerende «roboten» Undre.

Rektor Hanne Lorentzen (t.v.) med kulturkontakt Bente Lodgaard.

Rektors betydning for DKS

Det var ikke alltid enkelt å være kulturkontakt på Kalnes videregående. Men så fikk skolen en ny rektor.

Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

Kulturkontakt – en essensiell rolle

Seks kulturkontakter landet rundt forteller om gleder og utfordringer ved å være kulturkontakt.