Tettere på barn og unges medievirkelighet

Tettere på barn og unges medievirkelighet

Programmet på Haugesund Barnefilmkonvent 2023 viste hvor viktig det er med empati og tilpasningsdyktighet for å nå et ungt publikum i rask utvikling.

Ungdomskoordinator Sofie Hagland Børseth tok med seg Grace Kwizera Pettersen og Åsmund Lervik Tornli fra UNG FILM til barnefilmfilmkonventet. Foto: Trine Ruud Grønningen/Kulturtanken

Haugesund Barnefilmkonvent ble arrangert for andre gang i slutten av august 2023, og kunne skilte med presentasjoner av to ferske, nordiske forskningsrapporter om medievanene til barn og unge.

Publikum fikk også innsikt i det skandinaviske og franske skolefilmtilbudet, samt delta i diskusjoner rundt ungdommers egen filmproduksjon og ytringsfrihetens stilling i dagens barnefilmdistribusjon.

Krig og Roblox

- Dagens barn og unge vet mye mer enn før om hvordan de kan bruke film som uttrykksform og identitetsmarkør, sa Rikke Flodin.

Rikke Flodin fra det antropologiske analysebyrået Will & Agency var på Barnefilmkonventet for å presentere den kvalitative undersøkelsen Tæt på børn og unge 7-18 år, som ble ferdigstilt i år på oppdrag fra Det Danske Filminstitut.

"Jeg tenker på krig og Roblox".

Sitatet fra en syvåring ble løftet fram av Flodin for å illustrere hvordan de yngste lever her og nå, men samtidig tenker mye på framtiden. Undersøkelsen baserer seg på intervjuer med 122 barn og ungdommer om deres bruk av film og spill, og hvilken betydning slikt innhold har i deres hverdag.

Funnene avdekker en generasjon som lurer mye på hvem de skal bli, og samtidig opplever at problemene i den store verden kjemper mot oppmerksomheten som blir stjålet av mobilskjermen.

– Tid er en helt avgjørende faktor for barn og unge, konstaterte Flodin.

For dagens unge oppleves det mye mer naturlig å bruke mange timer på scrolling enn å sette av tid til én spesifikk filmopplevelse. Samtidig pekte hun på at utviklingen  har gjort at definisjonen av hva en film kan være har blitt mye åpnere.

- Det synes jeg er spennende og viktig. Film har blitt noe man like gjerne kan se på TikTok som i spilleformformat.

Film er lik familie

For mange danske barn og unge har helaftens filmopplevelser blitt synonymt med familiekos. Rikke Flodin pekte på at dansk innhold, særlig komedier, gir et godt samlingspunkt på hjemmebane.

Sigbjørn Sandberg fra Norsk filminstitutt (NFI).

Dette gjenspeiles også i det unge norske publikummet.

Statistikk- og analyserådgiver Sigbjørn Sandberg var på plass og presenterte blant annet smakebiter fra undersøkelsen I strømmen av innhold. 7-14 åringers forhold til film, serier og spill av Norsk filminstitutt og Kantar.

Statistikken viser at mange barn og tenåringer synes det norske filminnholdet har blitt bedre de siste årene.

Skolen er en viktig introduksjonsportal for norsk film.

Sigbjørn Sandberg

- Humor er veldig viktig for barna. Norsk film kan bruke det norske språket til å lage nyanserte vitser og har dermed et konkurransefortrinn, sa Sandberg.

Han mener filmtilbudet på skolen har en rolle å spille for norsk filmindustri, selv om andelen elever som ser film på skolen synker med alderen.

- Skolen er en viktig introduksjonsportal for norsk film. Gjennom skolen blir barn inspirert til å se norsk innhold, og tar dette med seg hjem.

Forstå de andres virkelighet

I den første av to dokumentarpresentasjoner på arrangementet ble publikum kjent med Mats Steen, som døde av Duchennes muskeldystrofi i en alder av 25. Et tilsynelatende ensomt og sykdomspreget liv fikk en helt annen dimensjon da foreldrene oppdaget det digitale samfunnet som Mats hadde vært en del av i spillet World of Warcraft (WoW). Her fikk sønnen deres en stor venneflokk og muligheten til å leve ut innholdsrike opplevelser.

Alt ble dokumentert i spill-logger og Mats sin egen blogg. Nå blir hans ord og verden levendegjort i filmen Ibelin av Benjamin Ree og Medieoperatørene, som vil gjenskape faktiske spillsekvenser slik Mats opplevde dem.

- Vi ville være veldig tett opp til slik vi tror det oppleves å spille, fortalte produsent Ingvil Giske. Spillsekvensene har blitt produsert på to gutterom i Stockholm og Kristiansund, av unge animatører med nær kjennskap til WoW.

Filmen har allerede fått mye positiv oppmerksomhet etter testvisninger på ungdomsskoler og videregående. "Jeg vil vise denne filmen for foreldrene mine, sånn at de kan forstå min virkelighet", fortalte en tenåring i etterkant av filmen.

«Ibelin» har fått tittel etter Mats Steen sin World of Warcraft-avatar. Filmen har planlagt premiere i mars 2024.

Viktig med diskusjon

Hei verden og regissør Kenneth Elvebakk besøkt mange skoler på DKS-turné etter at dokumentaren kom i 2021. Historien til fire skeive ungdomsskoleelever har ifølge Elvebakk stort sett blitt tatt imot på en god måte.

- Jeg opplever at det finnes mye raushet og respekt for skeive blant elevene. Ungdommer kommer ofte bort til meg etter filmen og sier at de blir inspirert, at personene i filmen er modige.

Ungdommer kommer ofte bort til meg etter filmen og sier at de blir inspirert.

Kenneth Elvebakk

Men det finnes fremdeles mye motstand mot det skeive miljøet i samfunnet, også i klasserommet. Elvebakk kan fortelle om elever som ikke vil se filmen, foreldre som ringer for å protestere, og skoleledere som velger å ikke vise den.

- En gutt gruet seg så mye til å se filmen at han fikk vondt i magen og ikke fikk sove. Han trodde han kom til å komme til helvete for å ha sett den, fortalte Elvebakk.

- Målet var å la skeive elever selv fortelle sin historie, fortalte regissør Kenneth Elvebakk om ungdommene i filmen Hei verden.

Regissøren har tatt flere grep for å oppmuntre til et respektfullt og fritt debattklima på DKS-besøkene. Han foretrekker at kulturvertene på skolene introduserer filmen.

- Det virker som det fjerner en barriere for elevene.

Rett i etterkant av filmen får elevene lov å være filmanmeldere og si akkurat hva de vil om dokumentaren, og Elvebakk velger å svare åpent på alle spørsmål som kommer.

- Jeg mener det skal være lov å være uenig med filmen, men det er fint at man likevel ser den og kan ha en diskusjon sammen om den etterpå.

Rause festivalsatsinger

Mange norske filmfestivaler kan vise til nye satsninger for å inkludere og legge til rette for et ungt publikum. Det årelange samarbeidet mellom Oslo Pix og DKS Oslo satser på elevmedvirkning i programmeringen, og TIFF Junior har i år hatt lavere billettpriser og et eget Relæxt-program for de som synes det vanskelig å sitte stille i kinosalen.

Jeg er takknemlig for at vi har fått så mye tillit og ansvar. Det er ikke alltid man får det som ungdom, sa Åsmund Lervik Tornli.

Barnefilmkonventet i Haugesund ble avsluttet med et besøk fra UNG FILM, et splitter nytt tilbud for 12-19-åringer på Den norske filmfestivalen. Et viktig prinsipp er at festivaltilbudet skal styres og delvis drives av ungdommer.

- Hvis du skal lage noe som helst for ungdom, er det viktig at ungdommer selv er med, poengterte Grace Kwizera Pettersen og Åsmund Lervik Tornli, som representerte programkomiteen.

Kwizera Pettersen trakk fram hvor positivt det er at alle filmene har gratis inngang for målgruppen, og mener at det alltid bør være slik for et ungt publikum.

- Jeg husker selv følelsen av å være den som ikke hadde råd til å være med på noe. Sånt gjør vondt.

Se hele programmet til Haugesund Barnefilmkonvent 2023 her.

Mer om film i DKS

Deltagere på et filmverksted ser på film. Stillbilde fra filmen "Voice"

Når medvirkning blir en utfordring: Samtale om filmen «Voice» 

Filmskaper og billedkunstner Ane Hjort Guttu i samtale med fagansvarlig for film i Kulturtanken, Cathrine Jacobsen, om medvirkning, representasjon og deltagelse.

Stillbilde fra filmen Ellas opprør - en kvinne står på en scene i samisk kofte og holder en mikrofon

Mellom verdener

Hva skjer når et DKS-besøk rører ved en side av deg selv som har stått stille? Årets program for unge under Tromsø internasjonale filmfestival viste verdien av å løfte frem nye og alternative perspektiver.

Livskriser og barneblikk på Arena Film 2022

Hvordan kan film endre perspektivet ditt? Disse produksjonene åpner for nye refleksjoner rundt historie og nåtid, svik og empati.