Haugesund Barnefilmkonvent 2023

Haugesund Barnefilmkonvent 2023

Velkommen til heldags konferanse om film og spill rettet mot barn og unge under Den norske filmfestivalen!

Foto: Grethe Nygaard

I samarbeid med Den norske filmfestivalen og Norsk filminstitutt inviterer vi for andre gang til Haugesund barnefilmkonvent, en heldags konferanse om film og spill rettet mot barn og unge.

Barnefilmkonventet vil bestå av en kombinasjon av key-notes, panelsamtaler med beslutningstakere, formidlere og pedagoger, presentasjoner av gode prosjekter innen film og ulike vellykkede formidlingsaktiviteter. Formålet er å presentere gode tiltak og prosjekter i Norge og Europa som kan inspirere og bidra til både økt kompetanse, god inspirasjon, økt samhandling og bedre formidling av film til målgruppa.

Les mer om årets Barnefilmkonvent hos Den norske filmfestivalen.

Påmelding og priser

Uten festivalpass eller akkreditering:

Barnefilmkonvent (inkl. middag) 
Tirsdag 22. aug kl.09.00-16.00 i Salongene, Maritim Hotell.
Lunsj inkludert, middag tirsdag kl. 17.30 på To Glass.
Pris: 1 630,-

Barnefilmkonvent (ikke inkl. middag)
Pris. 1 050,-

Med festivalakkreditering:

Barnefilmkonvent (inkl. middag) 
Pris: 1430,- 

Barnefilmkonvent (ikke inkl. middag)
Pris: 875,-

For spørsmål kontakt festivalkoordinator vibecke@filmfestivalen.no

Program

– med forbehold om endringer

Moderator: Ingvild Bjerkeland, filmviter.

09.00 – 09.10 Velkommen! Åpningstale ved Matias Hilmar Iversen, påtroppende direktør i Kulturtanken. 

09.10 – 09.30 Filmpresentasjon: Ibelin, av produsent Ingvil Giske

Ibelin er filmen om Mats Ibelin Steen. Han var født med en sykdom som gjorde at han mistet mer og mer muskelkraft, og til slutt døde bare 25 år gammel. Foreldrene trodde han ikke hadde noen venner og levde et isolert liv. Først etter at han var død oppdaget foreldrene hvor mange venner han faktisk hadde, og hvor mye han hadde betydd for dem.

09.30 – 10.00 Presentasjon av rapporten «Tætt på børn og unge» av Rikke Flodin, partner Will & Agency

Det Danske Filminstitut har ved hjelp av konsulentfirmaet Will & Agency gjennomført en storstilt kvalitativ undersøkelse av barn og unges medievaner i Danmark, hvor man har sett på hvordan dagens barn bruker film, serier, sosiale medier og spill, samt hvilken betydning innhold, skjerm og medier har i deres liv og hverdag.

10.00 – 10.45 Barn og unges mediebruk i resten av Norden

Korte presentasjoner av situasjonen i Norge av Sigbjørn Sandberg, Statistikk- og analyserådgiver ved Norsk filminstitutt og i Sverige av Janne Vierth, filmkonsulent for barn og unge ved Svensk filminstitutt. Panelsamtale til slutt.

10.45 – 11.00 Kaffepause

11.00 – 11.20 Skolekino i Paris

Presentasjon av organisasjonen Enfances au Cinema, som administrerer skolekinovisninger for barnehager og grunnskolen, samt arrangerer filmfestivalen Mon premier festival (Min første filmfestival). Av Florence Dupont, programdirektør.

11.20 – 12.10 Skolekino i Norden: korte presentasjoner og panelsamtale

Hvilke ulike skolekinoordninger har vi i Norden, og hvilke gode eksempler kan overføres eller inspirere til tiltak i andre land? Hva er felles utfordringer og hvordan kan vi bli bedre på å nå ut med film i skolen?
Med: Rose-Marie Strand, Folkets Bio i Sverige; Marjo Kovanen, Koulukino i Finland. Moderator Silje Riise Næss, Norsk filminstitutt.

12.10 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.30 Norgesfilms nye skolekinoplattform

Presentasjon av den nye filmstudieark/filmpedagogiske-satsingen til Filmrommet, ved redaksjons- og markedssjef Tina Andersson.

13.30 – 14.00 Filmpresentasjon: Hei Verden, av regissør Kenneth Elvebakk

Er det problematisk å vise film om å være ung og skeiv i dag? Regissør Kenneth Elvebakk har de siste to årene reist i DKS med dokumentarfilmen Hei Verden og møtt ungdomsskoleelever fra nord til sør. Det har vært mange spennende samtaler, men også utfordringer. Elvebakk vil dele noen av sine erfaringer med skolevisninger og vise klipp fra filmen. 

14.00 – 14.20 Case-study: Tett på ungdommen

Hvordan få tiktok-generasjonen til å fordype seg i film? Hvilke forskjell er det på gutter og jenters egen filmproduksjon?
Av Christina Svien, medielærer Nannestad vgs og styremedlem i Mediepedagone.

14.20 – 14.35 Kaffepause

14.35 – 15.35  Paneldiskusjon: Vågal kunst/ytringsfrihet/ytringsmot

Er det mulig å lage kontroversiell kunst for barn og unge? Hvor opptatt er ungdom selv av å ikke å krenke andre? Hvordan skal filmskapere forholde seg til økende sensitivitets grad? Hvordan kan vi sikre at kunst ikke bare blir et virkemiddel for å sikre mangfold, representasjon og ulike samfunnspolitiske målsetninger?
I panelet sitter regissør Rasmus Sivertsen, medielærer Christina SvienMåns Leonartsson, kommunikasjonssjef i BUFF i Malmø. Moderator: Ingvild Bjerkeland.

15.35 – 15.55 Når ungdom får velge selv

Den norske filmfestivalens ungdomspanel presenter arbeidet med den nye ungdomsfilmfestivalen Ung Film. Med Sofie Hagland Børseth, ungdomskordinator, ungdomspanel representanter Grace Kwizera Pettersen og Åsmund Lervik Tornli.

15.55 – 16.00 Oppsummering/avslutning

17:00 Gratis filmvisning for lærere på Haugalandet og presentasjon av pedagogisk opplegg, på Festiviteten

17:30 Middag for konferansedeltakerne

Haugesund Barnefilmkonvent arrangeres av Den norske filmfestivalen i samarbeid med Kulturtanken og Filmkraft Rogaland. 

Årets programutvalg har bestått av Cathrine Jakobsen (Kulturtanken), Berit Andersen (Norsk filminstitutt), Geir Bergersen (Mediepedagogene), Gyda Myklebust og Tonje Hardersen (Den norske filmfestivalen).

Les sak fra fjorårets arrangement:

Illustrasjon - Haugesund Barnefilmkonvent

“Digitalt innfødte” i fokus under Haugesund Barnefilmkonvent

Hvilken rolle kan film og dataspill ha i skolen, og hvordan kan barn og unge gis mulighet for reell medvirkning og deltagelse? En ny samarbeidskonferanse ga flere gode svar.