Skip to main content
Cathrine Jacobsen - portrett
Cathrine Jakobsen
Fagansvarlig film
Kontaktinfo:
caj@kulturtanken.no

+47 917 04 921

Jobber med: å bidra til å løfte film som kulturuttrykk i DKS, ved nettverksarbeid med aktører koblet til film i og utenfor DKS-ordningen. Jobber med spørsmål knyttet til kvalitet, formidling og forvaltning. Inviterer blant annet til årlige fagsamtaler og nettverksmøter for film og samarbeider med NFI om å styrke formidlingen av film og spill i skolen.