Nynorsk i DKS

Nynorsk i DKS

Ordninga «Meir nynorsk i DKS» er eit samarbeid på tvers av fleire fylke og organisasjonar, med eit felles mål om å auka talet på gode nynorskproduksjonar i Den kulturelle skulesekken.

Ordninga har teke form av ei utlysing, der utvalde produksjonar får økonomisk tilskot og kunstnarleg rettleiing våren og sommaren 2021. Nøkkelorda for juryarbeidet har vore høg kunstnarleg kvalitet, godt språk og relevans for bruk i skulen. Her kan du lese meir om bakgrunnen for ordninga, fagpanel, jury, og ikkje minst – dei utvalde produksjonane.

Om ordninga

For skuleåret 2021 blei 207 nynorske produksjonar sendt inn som forslag til DKS, av 2430 produksjonar totalt. Dette vil vi endre på. Noreg har to likestilte språkformer og Kulturtanken ynskjer at dette skal synast i DKS-programmet.

Målet med ordninga er å auke mengda prosjekt der nynorsk vert opplevd som relevant, representativt og for alle elevar, både dei som har nynorsk som hovudmål og dei som har det som sidemål. 

Prosjektet er eit samarbeid mellom Kulturtanken, Vestland fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.