Tre skuespillere prater med publikummere

20 millioner kroner ekstra til Den kulturelle skolesekken

Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet med å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv.

Foto: Forestillingen "Capiche?!" med Unge Viken Teater på besøk på Fjellfoten skole. Norsk tegnspråk er en integrert del av produksjonen.

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv.

De fleste barn i Norge er med i fritidsaktiviteter i løpet av barndommen, men forskjellene er store. Det er aller størst forskjeller innen kultur, og derfor øker regjeringen innsatsen og bevilger blant annet 20 millioner til Den kulturelle skolesekken og 5 millioner i året til et mangfoldsløft for økt deltakelse i kulturfrivilligheten.

-Vi er veldig glade for å være med på dette løftet for barn og unge, og særlig for at det er satt av ekstra midler til Den kulturelle skolesekken, sier Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

Matias Hilmar Iversen - portrett
Kulturtankens direktør Matias Hilmar Iversen.

Pressemelding: Slik vil regjeringen få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

– Frivillige organisasjoner i hele landet gjør en fantastisk innsats for barn og unge, men det er vanskelige tider for mange. Vi ser at prisene går opp og deltakelsen ned. Det er de barna som kommer fra familier med dårlig råd og lite nettverk som oftest faller utenfor. Det har vi et felles ansvar for å komme til livs, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplanen «Alle inkludert!» har blitt til i godt samarbeid med organisasjonene på feltet. Den inneholder 43 tiltak fordelt på 6 innsatsområder:

 • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter
 • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud
 • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere
 • Stimulere til mer, og nye former for samhandling
 • Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter
 • Få mer kunnskap om sosial ulikhet og effekter av tiltak

– Penger kan ikke alene løse utfordringene, derfor må kommuner, organisasjonene, næringsliv, fylker og staten fortsette å jobbe sammen. Inkluderingen må skje i nabolagene der barna bor. Vi må skape innenforskap sammen, sier Jaffery.

De fleste barn i Norge er med i fritidsaktiviteter i løpet av barndommen, men forskjellene er store. Det er aller størst forskjeller innen kultur, og derfor øker regjeringen innsatsen:

 • 20 millioner kroner ekstra til Den kulturelle skolesekken
 • 20 millioner kroner mer til Frifond som setter frivillige organisasjoner i stand til å skape kulturaktiviteter
 • 3,5 millioner mer til korps og orkestre
 • 5,1 millioner kroner ekstra til nasjonale musikkorganisasjoner
 • 5 millioner i året til et mangfoldsløft for økt deltakelse i kulturfrivilligheten
 • 8,9 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen Kulturrom

– Dette er kraftig kulturløft for barn og unge. Vi gjør dette for at enda flere barn skal få muligheten til å delta i kulturfrivilligheten og den profesjonelle kulturen, sier kultur- og likestillingsministeren.

Dette er kraftig kulturløft for barn og unge. Vi gjør dette for at enda flere barn skal få muligheten til å delta i kulturfrivilligheten og den profesjonelle kulturen.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

I tillegg til de 286 millionene ekstra fra spillemidlene, gjør regjeringen et historisk løft til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 1,9 milliarder settes nå av til anleggsbygging i kommunene, det er 180 millioner kroner mer enn i fjor.

– Idrett og friluftsliv skal være tilgjengelig for alle! Barn og unge skal ha like muligheter til å delta der de bor, og det viktigste vi kan gjøre for å få til det er å legge til rette for at både kommuner - og idretten – bygger anlegg, sier Jaffery.

Potten går også til friluftslivanlegg. Samtidig økes midlene til friluftslivstiltak til barn og unge med 5 millioner kroner, til 45 millioner kroner.

– Alle barn bør få muligheten til å utforske naturen og oppleve hva friluftslivet har å by på. Vi støtter derfor mange friluftslivstilbud for barn og unge som er gratis eller billige, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Også i år fordeler regjeringen en ekstrainnsats til lag og foreninger i idretten i områder med høy andel barn i lavinntektsfamilier. Pengene skal gå til områder og klubber med mange barn som lever i familier med lav inntekt, på en enkel og ubyråkratisk måte. I år fordeles 130 millioner kroner, fem millioner mer enn i 2023.

Regjeringen vil også bidra til et kvalitetsløft i fritidsklubber, lage en plan for utstyrssentraler og øke tilskuddet til fritidskasser. Utstyrssentraler er også viktig for at alle skal kunne drive med idrett og friluftsliv, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.

– Åpne møteplasser og mulighet til deltakelse uten å måtte investere i dyrt utstyr er viktig for å forhindre utenforskap. Fellesskapet som barn og unge får kjenne på når de deltar på fritidsaktiviteter gir minner, venner og opplevelser som kan vare livet ut, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Pressemeldingen finner du også på regjeringen.no

Les om barn og unges medvirkning i arbeidet med handlingsplanen

Løfter barn og unges stemmer

I arbeidet med den nye handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge har det vært essensielt å inkludere målgruppa.