Skip to main content
Solveig Korum - portrett
Solveig Korum
Seniorrådgiver
Kontaktinfo:
sk@kulturtanken.no

+47 958 94 954

Jobber med: Styrking av kunnskapsgrunnlaget om betydningen av DKS for barn og unge. Utviklings- og nettverksarbeid relatert til kultur og bærekraft. Sitter i styringsgruppa til programmet Sustainable Lifestyles in the Nordic Countries, et tverrsektorielt program i regi av Nordisk ministerråd som skal gjøre det lettere å leve klimavennlig i Norden. Sitter også i programstyregruppa for Områdesatsningen i Oslo.