Skip to main content
Marte Glanville
Marte Glanville
Senior kommunikasjonsrådgiver
Kontaktinfo:
mgl@kulturtanken.no

+47 906 41 613

Jobber med: Hovedansvar for sosiale medier. Skriver mye om ulike DKS-produksjoner- og utøvere, og om Kulturtankens ulike prosjekter. Kontaktperson for avdeling for Kunnskapsutvikling, kunst og skole (KKS), så jobber blant annet med tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv og koblingen DKS-skole.  Bistår i tillegg med kommunikasjonsfaglig rådgivning og støtte på ulike prosjekter.