Skip to main content
Lise+Lundh-147+(1)
Lise Lundh
Seniorrådgiver
Kontaktinfo:
llu@kulturtanken.no

+47 907 67 022

Jobber med: Doktorgradsstipendiat ved OsloMet/Norges forskningsråd, med avhandling som fokuserer på elevmiljø og inkludering på skole med et spesielt mangfoldig elevmiljø og en spesiell musikksatsning.

Har utgitt boka Inkluderende praksis: Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid (Universitetsforlaget, 2014), og artiklene «Når han har kornetten, er det ingen forskjell på dere» I: Forskning og utvikling i kulturskolefeltet (Cappelen Damm Akademisk, 2017) og «Personvernregler og forskningsetikk: Blir det fortsatt mulig å gjøre antropologisk skoleforskning?» I: Norsk Antropologisk Tidsskrift, 2020.