Skip to main content
Portrett av Lise Lundh
Lise Lundh
Seniorrådgiver
Kontaktinfo:
llu@kulturtanken.no

+47 907 67 022

Jobber med: Masterstipendordningen, kunstprosjektet «10 år på Heidal skule», samt ulike tiltak i skjæringspunktet kunst, kultur, mangfold og inkludering. Kulturtankens representant til styringsgruppa for områdesatsningene i Oslo kommune. 

PhD (2022): Betydninger av musikk og musikkundervisning for sosiale prosesser på en skole med et sammensatt og sårbart elevmiljø.