Malgorzata Moskal
Malgorzata Moskal
Seniorrådgiver
Lønn, honorarer, reiseregninger
Kontaktinfo:
mkm@kulturtanken.no

+ 47 410 12 049