Skip to main content
Daniel Nørbech - portrett
Daniel Nørbech
Strategisk ansvarlig, DKS-portalen
Kontaktinfo:
dn@kulturtanken.no

+ 47 936 38 064

  • Utvikling av og arbeid med brukerreiser
  • Koordinering mot andre satsninger i Kulturtanken
  • Kartlegging av systemer og løsninger til videreutvikling
  • Ekspandering til nye brukere
  • Videreutvikling og testing av funksjoner i DKS-portalen
  • Brukermedvirkning

Support og brukerstøtte for DKS-portalen:
support@denkulturelleskolesekken.no / (+47) 479 74 744