Skip to main content
Morten Brenne - portrett
Morten Brenne
Fagansvarlig musikk
Kontaktinfo:
mb@kulturtanken.no

+47 907 58 875

Jobber med: Ansvar for fagsamtaler og nettverksmøter i samarbeid med fylker og aktører i musikkfeltet. Samarbeider med Marked for Musikk, YAMawards, YAMsession og WOW-experience (et EU-prosjekt om elev- og skolemedvirkning, produsentforum for musikk).