Skip to main content
Mihriban Rai - portrett
Mihriban Rai
Avdelingsdirektør
Kontaktinfo:
mir@kulturtanken.no

+ 47 992 85 100

Jobber med: Leder Avdeling for organisasjon og forvaltning og er en del av etatens ledergruppe. Avdelingen ivaretar blant annet HR, økonomi og anskaffelser, tilskuddsforvaltning, statistikk og rapportering, IT, drift og utvikling av DKS-portalen, arkiv og øvrige administrative oppgaver.