Skip to main content
Mohammad Hamza Raja - portrett
Mohammad Hamza Raja
Seniorrådgiver
Statistikk og analyse
Kontaktinfo:
mhr@kulturtanken.no

+ 47 406 27 146

Jobber med: Utvikling, drift og oppfølging av en helhetlig tilskuddsforvaltning med rapportering. Ansvar for at statistisk materiale kan brukes til forskning på og utvikling av Den kulturelle skolesekken, samt å veilede, koordinere og gjennomføre større innkjøp i virksomheten med fokus på offentlige anskaffelser. Bistår også med lønns-, budsjett- og regnskapsspørsmål samt utvikling av resultatindikatorer.