Direktørstilling i Kulturtanken

Direktørstilling i Kulturtanken

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har igangsatt prosessen med å rekruttere permanent direktør for Kulturtanken. Øystein Strand har besluttet å ikke søke stillingen på permanent basis.

På bakgrunn av den nylig fremlagte evalueringsrapporten fra Oxford Research har Kultur- og likestillingsdepartementet igangsatt prosessen med å rekruttere permanent direktør for Kulturtanken. Øystein Strand, som har stilling som avdelingsdirektør i KUD og har fungert som direktør for Kulturtanken siden 1. mars 2020, har besluttet å ikke søke stillingen på permanent basis.

Strand går videre til nye utfordringer i Kulturdirektoratet der han takket ja til en stilling som avdelingsdirektør for kunstnerisk produksjon og formidling. Les pressemelding fra Kulturdirektoratet her.

– Jeg er takknemlig for det som har vært tre fantastiske år med dedikerte, kompetente og engasjerte kolleger i Kulturtanken. Det har vært en skikkelig laginnsats, og jeg er stolt av hva vi har fått til sammen, sier Øystein Strand.

Øystein Strand - portrett
Øystein Strand

– Jeg skulle bare være i et år, men så har det nå blitt tre år. Først ventet vi på barne- og ungdomskulturmeldingen, så ble det regjeringsskifte og istedenfor utlysning av direktørstillingen ble det utlyst et oppdrag om en gjennomgang av DKS og en evaluering av Kulturtanken. Nå foreligger denne evalueringen, Kulturtanken skal bestå og direktørstillingen skal lyses ut. Jeg tenker da at jobben min i Kulturtanken er gjort, og jeg kommer ikke til å søke på stillingen.

Han håper på mange søkere til direktørstillingen.

– Det vil være bra for Kulturtanken og for barne- og ungdomskulturfeltet med en ny direktør og med et tydelig og langsiktig nytt oppdrag fra departementene. Dette er virkelig en super jobb, og en viktig stilling i kulturlivet som jeg håper og tror at mange vil være interessert i å søke på!

Øystein Strand fortsetter som direktør i Kulturtanken fram til nytilsatt direktør er på plass.