Grafisk profil

Grafisk profil

Velkommen inn til Kulturtankens designmanual. Her kan du lese om retningslinjer for bruk av den visuelle identiteten og laste ned nødvendige filer.

Velkommen til designmanual for Kulturtanken. Her kan du lese om retningslinjer for bruk av den visuelle identiteten og laste ned nødvendige filer.

Kulturtanken har stor spennvidde. Etaten skal kommunisere friheten og lekenheten som finnes i kunst- og kulturutrykk for barn og unge, og samtidig understreke betydningen av samfunnsoppdraget med tyngde og seriøsitet. Bruken av de ulike elementene og fargene kan varieres for å tilpasse etterlatt inntrykk, avhengig av flate og formål.

Kulturtankens logo

Kulturtankens logo i ulike varianter

Kulturtankens logo finnes på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk, i grønt, svart og hvitt. Logoen har to ulike navnetrekk (med og uten «Den kulturelle skolesekken Norge»), og hvert navnetrekk har en stående og en liggende variant i grønt, svart og hvitt. Logoene er tilgjengelig i høyoppløslig vektor-versjon (AI-fil) for bruk på trykte flater, og i lavoppløselig versjon (PNG-fil) for bruk på skjerm.

Logoikonet er felles for Kulturtanken og DKS, og er bygget opp på det gylne snitt. Dette kan brukes som profilbilde i sosiale medier, eller som et «kvalitetsstempel» på flater hvor navnetrekket ikke må inkluderes.

Ikoner og grafiske former

Ikoner for kunst- og kulturttrykk

Det er tegnet seks ikoner som representerer de ulike kunst- og kulturuttrykkene i DKS: kulturarv, film, visuell kunst, litteratur, musikk og scenekunst. Ikonene kan brukes for å forsterke hvilket av områdene som kommuniseres, og kan også brukes samlet for å vise bredden av uttrykk.

Ikonene finnes i grønn, svart og hvit variant, og som fargede sirkelikoner, hvor hvert uttrykk har fått tildelt en egen farge fra fargepaletten for DKS. Ikonene er tilgjengelig i høyoppløslig vektor-versjon (AI-fil) for bruk på trykte flater, og i lavoppløselig versjon (PNG-fil) for bruk på skjerm.

Grafiske former
Ikonene kan også brytes opp i ulike grafiske former for å skape et kreativt og lekent uttrykk tilpasset budskapet. Sirkel (og «smultring») benyttes mest, men også firkant og likesidet trekant er former som kan benyttes. Under ser du et eksempel på hvordan formene kan brukes kreativt til å understreke et budskap eller en mening. Se flere eksempler under Trykte flater og Digitale flater.

Eksempler på kreativ bruk av ikoner.

Typografi

Kulturtanken har en profilfont for trykte flater og nettsider, og en systemfont (som finnes som standard i de fleste tekstverktøy) for Office-dokumenter. Det ble innført nye fonter i mars 2022, blant annet for å forbedre lesbarhet i forbindelse med universell utforming, og fontene vil implementeres på alle flater i løpet av våren 2022.

Profilfont
Fonten Merriweather Sans brukes til alt trykt materiale, som rapporter, brosjyrer og plakater, og til nettsider. Fonten er tilgjengelig for nedlasting fra Google Fonts, og kan benyttes fritt.

Illustrasjon av profilfonten Merriweather Sans

Systemfont
Fonten Calibri brukes i alle Office-dokumenter og -presentasjoner, som Word og PowerPoint, og andre steder hvor det er unaturlig eller komplisert å benytte profilfonten. Fonten er tilgjengelig som standard i alle Office-programmer.

Illustrasjon av systemfonten Calibri

Outline

Som et virkemiddel for å variere og skape et lettere og luftigere uttrykk, så kan man også bruke typografien med outline. Dette brukes sparsomt. Se eksempler på bruk av dette under avsnittet om Trykte flater.

Illustrasjon: typografi med outline

Farger

Primærfarger
Primærfargene skal alltid prioriteres i generelt materiell. Det jobbes i hovedsak med grønt i en fyldigere og en lettere variant. I kontrast til disse brukes Kulturtankens lilla. Primærfargene kan brukes i forskjellig metningsgrad basert på opacity: 80% - 50% - 20% eller i Hex-verdiene under.

CMYK: 90 47 47 41
Pantone: 3165 C
RGB: 0 78 87
Hex: #004e57

#3c7179

#85a6ab

#cedbdd

CMYK : 65 0 42 0
Pantone: 3258 C
RGB: 76 191 171
Hex: #44c4ad

#69d0bd

#a1e1d6

#daf3ef

CMYK: 56 84 0 0
Pantone: 258 C
RGB: 133 75 157
Hex: #854b9d

#9a6ca4

#bea2c5

#f3ecf4

Sekundærfarger
Sekundærfarger brukes til å skape variasjon og fremheve ulike elementer i kommunikasjonen. Disse fargene skal brukes sparsomt i generelt materiell, for eksempel til Call To Action-elementer, men kan brukes i mer utstrakt grad i prosjekt- og arrangementsmateriell for å få et særegent uttrykk. Sekundærfargene kan også brukes i forskjellig metningsgrad basert på opacity: 80% – 50% – 20%.

CMYK: 2 57 89 0
Pantone: 715C
RGB: 240 135 56
Hex: #f08738

CMYK: 2 6 92 0
Pantone: 115C
RGB: 255 227 46
Hex: #ffe32e

CMYK: 87 40 40 9
Pantone: 3145C
RGB: 18 177 133
Hex: #127585

CMYK: 0 98 93 0
Pantone: 1788 C
RGB: 237 33 41
Hex: #ed2129

I tillegg benyttes svart og hvitt som sekundærfarger i profilen.

Foto

Kulturtanken har et rikt bildearkiv som dekker mange uttrykk og behov. I designet er det lagt opp til stor variasjon av både bilder og illustrasjoner. Vi bruker helst bilder med mye glede, energi og engasjement, gjerne i farger som harmonerer med fargepaletten. Særlig barn og unges møter med kunst og kultur, og utøvere som brenner for det de driver med, er temaer som går igjen.

slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Bildene i bildearkivet DKS-illustrasjonsbilder kan benyttes vederlagsfritt av DKS-administrasjoner til nettsider og annet informasjonsmateriell om DKS, fortrinnsvis med kreditering. Ta kontakt med Kulturtankens kommunikasjonsenhet for annen type bruk, eller hvis du ser etter spesifikke bilder eller temaer.

Trykte flater

For trykt materiell kan grafiske former, farger og foto kombineres på ulike måter. Foto brukes gjerne som et stort, utfallende element. For å strukturere innholdet benyttes grafiske former som sirkler og firkanter. Det er som regel ideelt å benytte 2-3 profilfarger i samspill, da uttrykket skal oppleves fargerikt og lekent, men ikke for utflytende. Horisontale linjer/kanter kan settes helt vannrett, men kan også skråstilles med 5-10 grader der det passer.

Under er to eksempelannonser som illustrerer prinsippene.

Digitale flater

Kulturtankens primære digitale flate er nettstedet kulturtanken.no. Prinsippene fra grafisk profil implementeres også i øvrige digitale elementer som Powerpoint-presentasjoner, annonsering og sosiale medier.

Web

Sosiale medier

Powerpoint og Teams

Har du spørsmål om den grafiske profilen?

Ta gjerne kontakt med kommunikasjonsenheten i Kulturtanken.