Flere barn sitter og ser på en musiker som spiller keyboard. Det ene barnet holder en hånd i været.

Ny rettighetsavtale mellom TONO og Kulturtanken

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen. Avtalen definerer rettigheter og vilkår for bruk av musikk som TONO forvalter i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Tirsdag 14. februar 2023 skrev TONO og Kulturtanken under en avtale som har til hensikt å regulere retten til fremføring av de musikkverk som TONO forvalter, samt vederlaget som skal svares for dette.

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av DKS. Retten til fremførelse av musikkverk omfatter kun konserter og fremføringer av musikkverk TONO forvalter på andre arrangementer i DKS-ordningen.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått på plass en sentral avtale om vederlag for musikk i Den kulturelle skolesekken. Avtalen erstatter den fylkene har hatt med TONO, og sikrer opphavere rimelig vederlag for bruk av sine åndsverk. Jeg vil takke TONO for konstruktivt og godt samarbeid, sier Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.

Øystein Strand og Geir Gaarder - portrettbilde
Øystein Strand og Geir Gaarder under signeringen. Foto: Kristian Dugstad/ TONO

Kulturtanken skal rapportere til TONO om antall konserter og andre arrangementer med musikk, fremført repertoar, mv. gjennom DKS-portalen. Konsertene skal, som hovedregel, ha en varighet på inntil 45 minutter, være uten billettinntekter og er ikke tilgjengelige for allment publikum.

– Den nye avtalen innebærer at Kulturtanken har TONOs tillatelse til å fremføre musikkverk vi forvalter på flere tusen konserter og andre DKS-arrangementer med musikk, samtidig som det  etableres gode og effektive løsninger for rapportering av konsertene og de fremførte musikkverk. Vi er tilfredse med avtalen, som gir gode effektivitetsgevinster for både TONO og Kulturtanken, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder.

Pilotavtalen gjelder i utgangspunktet fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023, men kan også forlenges. Partene er enige om fortløpende oppfølging og evaluering i avtaleperioden.

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for nyheter og oppdateringer om kunst og kultur for, med og av barn og unge.