– Å være kulturkontakt kommer på toppen av alt annet

– Å være kulturkontakt kommer på toppen av alt annet

Bente Katla jobber på en spesialavdeling og mener DKS-tilbudet er lite tilpasset hennes elever. Det påvirker også rollen hennes som kulturkontakt.

– Hvorfor jeg er skolens kulturkontakt? Ingen andre ville.

Bente Katla er dønn ærlig når hun forteller hvordan det er å være kulturkontakt på Loddefjord skole utenfor Bergen. Barneskolen har 200 elever, hvorav 35 går på spesialavdelingen hvor hun jobber som lærer.

At Katla var den som til slutt rakk opp hånda da de skulle velge kulturkontakt, skyldes at hun så betydningen av at skolen får tips og ideer til kulturaktiviteter de kan delta på.

LAST NED: Ti tips til kulturkontakter

Kulturkontakt Bente Katla-portrett
Bente Katla er kulturkontakt på Loddefjord skole utenfor Bergen.

Nyttig kulturtorg

Hver høst arrangerer DKS Bergen et kulturtorg med smakebiter av årets DKS-tilbud. Katla drar vanligvis sammen med en representant for småskolen, en for mellomtrinnet og en for ledelsen. Kulturkontakten mener det er en særlig styrke at sistnevnte deltar.

– Det gjør det lettere for lærere å få gehør for å dra på ulike tilbud. Kulturtorget er nyttig. I etterkant hender det at jeg prøver å veilede litt og anbefale produksjoner jeg tenker passer til ulike trinn.

Som kulturkontakt ønsker hun å gi alle samme informasjon samtidig, og er derfor påpasselig med å videresende all info hun får fra DKS Bergen. Hun råder lærerne til å være ute i god tid med å bestille produksjoner, så sjansen øker for at ønsker oppfylles.

– Lærerne er flinke til å følge med og tipse hverandre om produksjoner, roser Katla.

Den enkelte lærers ansvar

På Loddefjord skole må hver enkelt lærer melde inn ønskede DKS-produksjoner til rektor og forhandle med henne om å få lov til å delta. Medfører besøket en busstur, begrenses muligheten av skolens økonomi. Ifølge Katla er det rom for to turer per klasse per skoleår.

– Det er lettere når utøvere kommer til oss. Flere klasser har hatt vellykkede forfatterbesøk. I tillegg følger en del faste opplegg klassene, som en musikkproduksjon for 6. trinn.

Skolen har ingen felles, årlig DKS-forestilling og heller ikke kulturverter. Katla forteller at avdelingen hun jobber på stort sett aldri benytter seg av Den kulturelle skolesekken.

– DKS-tilbudet er ikke helt tilpasset det vi trenger. Hadde jeg jobbet i en annen klasse, ville jeg kanskje gjort mer ut av kulturkontakt-rollen og funnet flere produksjoner som passet mine elever.

Lærerne er flinke til å følge med og tipse hverandre om produksjoner.
Bente Katla

Et spørsmål om kapasitet

På Loddefjord skole ordner den enkelte lærer alt det praktiske når klassen får besøk av Den kulturelle skolesekken. Katla forteller at verken hun eller resten av personalet nødvendigvis vet hvilket DKS-tilbud ulike klasser har eller når besøkene skjer. Noen klasser har lest bøker i forkant av forfatterbesøk, og har også flettet DKS-besøket inn i undervisningen i etterkant.

Bente Katla understreker hvor bra det er at Den kulturelle skolesekken finnes.

– Jeg fortsetter som kulturkontakt fordi jeg synes det er viktig at informasjon om tilbudet kommer ut. Siden mine elever ikke bruker tilbudet i særlig grad, setter jeg meg ikke så mye inn i ordningen. Jeg kan godt gi fra meg rollen som kulturkontakt, men jeg vet at ingen ønsker å overta.

Hvorfor ikke?

–  Jeg tror det handler om kapasitet. Å være kulturkontakt kommer på toppen av alt annet. Problemet for lærere i dag er at så mye kommer i tillegg, samtidig som aldri noen arbeidsoppgaver fjernes.

Jeg kan godt gi fra meg rollen som kulturkontakt, men jeg vet at ingen ønsker å overta.

— Bente Katla

10 tips til kulturkontakter – last ned

Vi har samlet tips i en nedlastbar pdf.

Fakta om Bente Katla:

  • Yrke: Lærer på spesialavdeling.
  • Arbeidssted: Loddefjord skole er en barneskole 1.–7 trinn med cirka 200 elever, og rundt 40 ansatte. Det er en todelt skole med en stor forsterket avdeling. Inneværende skoleår er det 35 elever ved avdelingen. Det jobber flere barne- og ungdomsarbeider enn lærere på skolen.
  • Antall år som lærer: 32 (siden 1988). Har jobbet på Loddefjord skole siden 2001.
  • Antall år som kulturkontakt: Cirka 13.
  • Organisering av rollen på skolen: Det er ikke avsatt tid eller ressurser til arbeidsoppgavene.
  • Tid brukt på kulturkontakt-rollen: Vanskelig å si, men kanskje 10–15 minutter i uka? Pluss deltakelse på det årlige kulturtorget hvor det presenteres smakebiter av årets DKS-program.
  • Antall kulturverter: Skolen har ikke ordningen.


LES:
DKS Bergen om kulturkontakt-rollen

Relaterte artikler

illustrasjon av et band på en scene

Lanserer digitale kurs for kulturarrangører

– Vi ønsker både å ruste opp kompetansen i mottakerapparatet og å bidra til økt anerkjennelse av viktigheten av å være kulturarrangør. Dette er et steg på veien og vårt bidrag, sier Jim-Raymond Hansen, teknisk produsent i DKS Nordland.

– Rollen handler både om å selge inn og holde tilbake

Å være kulturkontakt på en videregående krever at du kobler DKS tett til lærerplanen, mener kulturkontakt Inger Johanne Revheim.

Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

Kulturkontakt – en essensiell rolle

Seks kulturkontakter landet rundt forteller om gleder og utfordringer ved å være kulturkontakt.