illustrasjon av et band på en scene

Lanserer digitale kurs for kulturarrangører

– Vi ønsker både å ruste opp kompetansen i mottakerapparatet og å bidra til økt anerkjennelse av viktigheten av å være kulturarrangør. Dette er et steg på veien og vårt bidrag, sier Jim-Raymond Hansen, teknisk produsent i DKS Nordland.

Toppbilde: Skjermdump fra en av filmene i e-kurset «Kulturarrangør-kurs».

DKS Nordland har samarbeidet med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplærlingen (KKS) om å utvikle digitale generisk kurs for kulturarrangører. Nettressursene publiseres på kunstkultursenteret.no.

portrett bildet av Jim-Raymond Hansen og Mette Jordahl-Broback
Jim-Raymond Hansen og Mette Jordahl-Broback jobber i DKS Nordland.

Målgruppen er kommende og nåværende kulturkontakter og elevverter, altså skolens kulturarrangører.

– Det er viktig å styrke de som har den viktige rollen som bindeledd mellom skolen og utøvere i Den kulturelle skolesekken, påpeker Mette Jordahl-Broback, produsent i DKS Nordland.

Her finner du filmene.

Nordland har allerede fått innblikk i hvilken verdi digitale kurs kan gi gjennom tidligere utviklede ressurser til regionens kulturkontakter. Erfaringen er at alltid-tilgjengelige digitale ressurser letter arbeidet både for administrasjonen og for skoleleddet.

Bygger kompetanse og interesse

illustrasjonsplakat av ett band
Skjermdump fra e-kurset. Elevene Edward Valentin Engen og Martine Eiane står for stemmene.

Det nye e-kurset «Kulturarrangør-kurs» er firedelt og består av illustrerte, lett konsumerbare videoer.

– Filmene er laget med tanke på å kunne brukes av flere, innholdet er derfor ikke spesifikt rettet mot Nordland, understreker Jim-Raymond Hansen.

E-kurset tilbyr både oppfriskning av kunnskap og en innføring til de som er nye i rollen. I tillegg er målet å bidra til god rekruttering av elevverter.

– Ved å få frem for elever hva det innebærer å være kulturarrangør, er det enklere å få motiverte elever som forstår hva rollen faktisk innebærer, sier Jordahl-Broback.

LES MER: 6 tips fra DKS Nordland for å komme i gang med e-læring.

Informasjon og inspirasjon

Rådgiver Ørjan Olsen i KKS står for det grafiske og selve produksjonen av filmene. Jim-Raymond Hansen og Mette Jordahl-Broback er prosjektledere og står for e-kursets innhold og oppbygging.

Kurset er inndelt i fire hovedfilmer, hvorav den siste er tredelt og har oppgaver og case. Hver film er under tre minutter lang, inkludert intro og hale. Det har vært et poeng at filmene skal være korte og lette å fordøye.

Filmene er laget med tanke på å kunne brukes av flere, innholdet er derfor ikke spesifikt rettet mot Nordland.

portrett bilde av Ørjan Olsen
Ørjan Olsen er rådgiver i KKS.

— Jim-Raymond Hansen

Temaer i e-kurset for kulturarrangører:

  1. Hva er DKS?
  2. Hva er en kulturarrangør?
  3. Rollene i et arrangørteam 
  4. Dypdykk i oppgaver og roller

– Vi får frem mye av det samme som på de fysiske kursene vi holder. Erfaringsmessig vet vi at gode oppgaver og case fenger, sier Hansen, som er ansvarlig for kulturarrangør-kursene i fylket.

Han forteller at erfaringer de har gjort under arbeidet med e-kurset, også vil bli brukt til å videreutvikle regionens fysiske kurs.

Forankret i læreplanene

Ressursene i det nye e-kurset er forankret i læreplanene og kan knyttes til valgfaget Sal og scene på ungdomstrinnet, og etter hvert valgfaget Produksjon av varer og tjenester. I de valgfagene får elever trene på rollen som teknisk vert i kulturproduksjoner, eller på å være vert og fasilitator mot kulturutøvere.

E-kurset lanseres i forkant av årets skolestart.

Hva håper dere at dette e-kurset kan bidra med i Den kulturelle skolesekken?

Det er naturlig for oss å dele ressursen som dette e-kurset er med hele nettverket.

— Jim-Raymond Hansen og Mette Jordahl-Broback

– Vi ønsker å bistå kulturkontakter ved å gi dem materiale de kan støtte seg til, og hjelpe dem å huke inn genuint interesserte elevverter. Dessuten ønsker vi å medvirke til å heve kvaliteten på møtene mellom skolen og kunstnere – begge veier. Vi ønsker at kunstnere føler seg viktige når de kommer, og at elevvertene har erfaring og kontroll på sin rolle. Slikt styrker kunstmøtene. Det er naturlig for oss å dele ressursen som dette e-kurset er med hele nettverket, understreker Jim-Raymond Hansen og Mette Jordahl-Broback på vegne av DKS Nordland.

LES MER: Seks kulturkontakter forteller om rollen