– Det er viktig at DKS-tilbudet ikke fremmedgjør, men heller åpner dører

– Det er viktig at DKS-tilbudet ikke fremmedgjør, men heller åpner dører

Hver gang Haugerud skole får besøk av Den kulturelle skolesekken, tror elevene til Ida Hauknes at hun er utøvernes største fan.

Kulturkontakt Ida Hauknes jobber på Haugerud skole i Oslo.

Da Sara & Arash opptrådte på Haugerud skole, reiste hele rekka med 10. klasse-gutter seg opp og brølesang med. Slikt gleder hjertet til kulturkontakt Ida Hauknes. For det er dette hun vil – å gi elevene fantastiske, felles konsertopplevelser. Og hvordan skaper man en best mulig konsertopplevelse? Jo, ved å skape gjenkjennelse og entusiasme.

Så hun lurer elevene sine. Før et besøk sniker hun musikken inn i øregangene og hjernebarken deres. Setter på en sang i pausene. Bruker en sangtekst når de tolker lyrikk. Ofte vet ikke engang elevene at det er akkurat den artisten som skal opptre.

Men mest av alt er Hauknes super-entusiastisk til alle DKS-besøk. Effekten er slående: Hver gang skolen får DKS-besøk, tror elevene at utøveren som kommer er Hauknes’ absolutte favorittartist.

– Vi manipulerer elevene – he-he, forteller hun lattermildt.

– Siden de i forkant har blitt kjent med musikken, gjenkjenner de sanger under konserten. Og alle vet at noe skjer når band spiller sine største hits; det føles forutsigbart og trygt og gjør det lettere å klappe, danse og synge med. Alt i alt forsterkes både fellesskapet og opplevelsen.

LAST NED: Ti tips til kulturkontakter

Å gå på konsert må læres

Hvert år får Haugerud skole en konsertopplevelse, som en del av det faste tilbudet fra DKS Oslo.

– Det gir elevene en stor fellesopplevelse på tvers av trinnene, forklarer Hauknes.

DKS-konserten er for mange elever årets eneste konsert. Det handler både om at de fleste er under 18 år, det er dyrt å gå på konsert og krever som oftest at tenåringene må dra utenfor sin vanlige radius. I tillegg er Oslos konserttilbud til unge ikke nødvendigvis kjent.

– Det å gå på konsert er ikke noe alle elevene kan. Det må læres, som så mye annet, påpeker kulturkontakten.

Hvordan kan skolens voksne bidra til at konsertopplevelsen blir best mulig? Hauknes har brukt tid på å snakke med kollegaene om viktigheten av modellering. Hennes mantra er at lærere ikke skal opptre som vakter eller hysje, men spre seg ut i salen og vise hva det å være på konsert innebærer, ved å klappe, danse, og synge med.

Kunst må åpne dører, ikke fremmedgjøre

Hauknes er opptatt av at DKS må være tilgjengelig. Hun mener gode kulturopplevelser handler om å føle seg inkludert.

– Jeg har blitt utsatt for ulik kunst og kultur siden jeg var liten, så jeg tåler vel det meste. Bare et fåtall av mine elever har det på samme måte. Da er det ekstra viktig at kunst- og kulturopplevelsen ikke bare blir rar og utilgjengelig. Hvis det skal være et poeng at kunst skal ut til elever gjennom DKS, så må det være kunst for elevens skyld, ikke bare kunst for kunstens skyld. Det må være en mellomting. Elevene kan ikke bare velge selv, da blir det bare urbane musikksjangre. Men det må være noe som treffer. Det er viktig at DKS-tilbudet ikke fremmedgjør, men heller åpner dører. Men så det er sagt; så å si alt vi får av DKS-tilbud er innmari bra!

Hvis det skal være et poeng at kunst skal ut til elever gjennom DKS, så må det være kunst for elevens skyld, ikke bare kunst for kunstens skyld.
Ida Hauknes

Trekker i tråder

Frem til skoleåret 2019/20 var skolekoret også skolens kulturverter. De bidro mye til Haugerud skoles rykte som en god arena for DKS-utøvere. Elevene forberedte seg til besøket ved å lese intervjuer med artistene, skrev velkomsttale og lagde plakater som de teppebombet skolen med.

Tenåringer er flinke på det visuelle og det digitale. Vi legger ut digitale plakater på infoskjermene og henger dem fysisk opp i gangene. Utøvere synes det er gøy å se hvordan vi promoterer konserten deres. «Jøss, det henger plakater overalt!», har vi fått høre.

Selv om Hauknes forhører seg med artistene om de vil ønske velkommen selv eller ei, så forbereder kulturvertene uansett et velkomstmanus. Kulturvertene er også med på å skrive en e-post til lærerne med informasjon om konserten, og de kommer innom på et møte for å informere om arrangementet og hvordan det forventes at lærerne forbereder klassene sine.

– Kulturvertene gjør veldig mye av det som syntes. Min rolle handler først og fremst om å koordinere, planlegge og støtte. Jeg trekker i tråder og hjelper til.

Kulturvertene gjør veldig mye av det som syntes. Min rolle handler først og fremst om å koordinere, planlegge og støtte.

Travel skolestart

DKS Oslo tilbyr både faste opplegg og valgfrie tilbud som skolene kan melde seg på. Det faste tilbudet til Haugerud skoles elever, foruten den årlige konserten, er “Stumfilmkonsert” i 8. klasse og forfatterbesøk og deltakelse på filmfestivalen Oslo Pix i 9. klasse.

Det skjer mye i en lærers liv ved skolestart. Hauknes påpeker kulturkontaktens essensielle rolle i å holde oversikt og sørge for at skolen får et best mulig DKS-tilbud.

– Det er om å gjøre å hive seg på de beste tilbudene når de legges ut i august. Vi forsøker i stor grad å sikre at hele trinnet får det samme tilbudet, så vi sender inn en søknad fra hvert trinn, i stedet for å sende inn klassevis.

Kunst og kultur gir muligheter

Hauknes poengterer skolens betydning som arena for barn og unge.

– Skolens rolle er så mye mer enn å lære elever å bøye substantiv. Kanskje spesielt her i Groruddalen? Det er viktig for oss som jobber i skolen å ha forståelse for helheten.

Hun fremhever mulighetene kunst og kultur gir for å jobbe med tematikk i ulike fag.

– Å bruke kulturuttrykk i undervisningen når du arbeider med for eksempel andre verdenskrig, er enklere enn det kanskje er i mange andre temaer og i mange andre fag, nettopp fordi det finnes så mye populærkultur som tar for seg tematikken, poengterer Hauknes.

Den engasjerte kulturkontakten har en oppfordring til alle kulturkontakter og til DKS generelt:

Synliggjør relevansen av DKS for lærerne. Så DKS er noe de gleder seg til og tenker «hvordan kan jeg bruke dette i undervisningen min?»

Ønsker nasjonale bestemmelser

Hauknes roser egen skoleleders innstilling til DKS og rammebetingelsene hun har som kulturkontakt. Men hun påpeker at det ikke er gitt at det frigjøres nok tid og ressurser til å ivareta rollen rundt om på landets skoler.

Det burde eksistert nasjonale bestemmelser for kulturkontakt-rollen. Da blir man ikke avhengig av den enkelte skoles ledelse å løse det på. Dessuten ville det hevet statusen for hele kunst- og kulturtilbudet i skolen.

Ti tips til kulturkontakter - last ned

Vi har samlet tips i en nedlastbar pdf.

Fakta om Ida Hauknes:

  • Yrke: Lærer på 8. trinn. Underviser i norsk, samfunnsfag og KRLE.
  • Arbeidssted: Haugerud ungdomsskole. Skolen ligger på Haugerud i Groruddalen i Oslo. Skolen er en 8.–10. trinns skole med cirka 450 elever og 55 ansatte.
  • Antall år som lærer: 11.
  • Antall år som kulturkontakt: 10.
  • Tid brukt på kulturkontakt-rollen: Vet ikke. Bruker mest tid i starten av skoleåret og i forkant og etterkant av årets DKS-besøk til skolen. Får vikar i egne undervisningstimer når skolen har besøk av konsert fra DKS.
    – Økonomisk er rollen sidestilt med tillegget som andre samlingsstyrere, som eksempelvis læreren med ansvar for drift av labben eller kunst- og håndverksrommet.
  • Antall kulturverter: Seks elever. To fra hvert trinn.
  • Rekruttering av kulturverter: Tidligere var elevene som var med i skolekoret også kulturverter. I år, det første året uten skolekoret, snakket Hauknes enkeltvis med elever som hun tenkte kunne være interessert. Hun rådførte seg også med lærere og ledere på alle trinnene, med tanke på å finne elever som ikke allerede hadde andre roller og verv, men som de tenkte ville ønske seg en rolle og som de mente kunne vokse i rollen som kulturvert. Målet var å finne en gutt og ei jente fra hvert trinn.


LES MER:
DKS Oslo om kulturkontakt-rollen 

Relaterte artikler

illustrasjon av et band på en scene

Lanserer digitale kurs for kulturarrangører

– Vi ønsker både å ruste opp kompetansen i mottakerapparatet og å bidra til økt anerkjennelse av viktigheten av å være kulturarrangør. Dette er et steg på veien og vårt bidrag, sier Jim-Raymond Hansen, teknisk produsent i DKS Nordland.

Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

Kulturkontakt – en essensiell rolle

Seks kulturkontakter landet rundt forteller om gleder og utfordringer ved å være kulturkontakt.

Tegnet norgeskart. Rune Kvammen uthevet

– Eit nasjonalt direktiv vil virkelig gjere stor endring for ordninga

Tidlegare fagkoordinator Øyvind Sunde Høstaker i DKS Sogn og Fjordane deler sine tankar om kulturkontakt-rolla og kva han meiner er essensielt for at ho skal fungere.