Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

– God forankring i skolens ledelse er en suksessfaktor

DKS Oslo er eneste DKS-administrasjon som er en del av Utdanningsetaten. Her er deres tanker om det å være kulturkontakt og hvilket tilbud de har til de som fyller rollen.

Kristin Falck - portrett
Kristin Falck, seksjonssjef DKS og praktisk-estetiske fag, DKS i Oslo.

– I arbeidet med implementering av det nye læreplanverket har DKS anledning til å spille en vesentlig rolle, særlig knyttet til de overordnede temaene og ny overordnet del. Alle grep som kan bidra til å gi kulturkontaktene gode verktøy for å fomidle dette på sine skoler vil bidra til å styrke kulturkontakten sin rolle, sier seksjonssjef Kristin Falck, som uttaler seg på vegne av administrasjonen.

– God forankring i skolens ledelse er en suksessfaktor. Alle grep som kan bidra til denne forankringen bidrar til å styrke rollen.

Tilbud til kulturkontakter

– Alle nye kulturkontakter følges opp med en velkomsthilsen og et infoskriv som forklarer hva kulturkontaktrollen innebærer.

  • Vi gjennomfører årlig en høstoppstart for kulturkontakter sammen med utøverne våre, der vi gjennomgår kulturkontakten sin rolle og ansvar.
  • Vi sender ved behov, cirka hver andre uke, ut nyhetsbrev til kulturkontakter. Kulturkontaktene videresender til ansatte ved sin skole.
  • Vi gjennomfører (ikke konsekvent hvert år, men cirka annethvert år) en inspirasjonskveld der kulturkontakter med følge får en kulturopplevelse og litt info fra arrangør, f.eks. en teaterforestilling og et møte med regissøren eller teaterkontakten e.l.
  • Vi gjennomfører fortløpende skolebesøk og ser produksjoner som gjennomføres på skolene, og tar gjerne en prat med kulturkontakten for å utveksle innspill til forbedringer, eller helt enkelt for å knytte bedre kontakt.
  • Det er store variasjoner i forankringen på den enkelte skole. Noen kulturkontakter er superengasjert og brenner for DKS, andre har fått oppgaven pålagt og mangler eierskap til DKS eller nødvendig støtte fra ledelsen.
  • Vi ser at der ordningen er godt forankret i ledelsen, fungerer kulturkontakten bedre i sin rolle. Ved skoler der engasjementet for DKS mangler hos ledelsen, eller kulturkontakten ikke får tilstrekkelig med støtte til oppgaven, vil informasjonsflyten til kollegiet og tilretteleggingen generelt være av dårligere kvalitet.
  • Der kulturkontakten ikke sitter i ledelsen ville det styrke ordningen om kulturkontakten sin rolle ble en funksjon i skolen slik samlingsstyrer er det, med kompensert tid gjennom nedslag i timer eller ekstra betalt.
Vi ser at der ordningen er godt forankret i ledelsen, fungerer kulturkontakten bedre i sin rolle.
Kristin Falck

Organisering av ordningen

– Alle grunnskolene i Oslo har sin egen kulturkontakt, og vårt ønske er at de videregående skolene også etablerer kulturkontakt eller et kulturutvalg. 

LES: Intervju med Ida Hauknes, kulturkontakt på Haugerud ungdomsskole i Oslo

Tilbud til elevarrangører

– Vi gjennomfører årlige elevarrangørkurs der skoler kan melde seg på med en elevgruppe (5.tr – Vg3). Arrangørkursene anskaffes og gjennomføres profesjonelt. Forrige anskaffelse vant Miniøya, og det er disse som skal gjennomføre kommende kurs til høsten.

Nyttige nettsider

Har du spørsmål omdin rolle som kulturkontakt, eller om kulturkontakt og kulturutvalg i vgs, kan du sende en e-post til: dks@ude.oslo.kommune.no