– Du må ha lyst og et indre driv

– Du må ha lyst og et indre driv

Svein Arve Våge ønsker utøvere velkommen med nystekte vafler. Som så mye annet med rollen som kulturkontakt, handler det om å ligge i forkant.

Våge tok over som kulturkontakt på Spongdal skole etter at den forrige ble pensjonist. Som musikklærer for fem trinn, føltes det naturlig at det var han som ble spurt. I ettertid er han veldig glad for at han takket ja.

Jeg er verken den mest kulturinteresserte eller kunstneriske, men jeg er flink til å organisere. Jeg er et rotehode, men har system i rotet, he-he. Jeg tror du må ha lyst og et indre driv for å være kulturkontakt, bemerker han.

Hver gang skolen skal ha en felles DKS-forestilling, drar Våge innom butikken dagen før og kjøper inn det som trengs til vaffelrøre. For hva er vel bedre enn å ønske kunstnere velkommen med nystekte vafler med syltetøy?

– Utøverne setter veldig pris på det, og jeg synes det er bare hyggelig å ordne i stand. Det er skolens oppgave som vert å sørge for at utøverne føler seg velkomne og sett.

LAST NED: Ti tips til kulturkontakter

Kulturkontakt Svein Arve Våge-portrett
Svein Arve Våge er kulturkontakt på Spongdal skole. Foto: Sandra Upe-Våge

Kulturvertene er gode medhjelpere

Våge prøver å være til stede og sørge for at alt er på stell hver gang skolen får besøk av Den kulturelle skolesekken. Kulturvertene er hans gode medhjelpere. Skolen har fem kulturverter, alle elever fra 9. trinn. Våge mener det er viktig å ha en begrunnet tanke bak valg av kulturverter.

– Jeg ser etter elever som er sterke på det organisatoriske og som er til å stole på, sier han.

Han har laget klare retningslinjer for hva som er forventet av kulturvertene og får hjelp av kontaktlærere til å velge kulturvertene, siden de kjenner egne elever best.

Kulturkontakten som pådriver

Å være pådriver for DKS opp mot resten av personalet er en viktig del av rollen.

– Lærere har alltid mye å gjøre, så det er viktig å minne dem på ting. Før et besøk sender jeg derfor ut en kort e-post med info så de er litt forberedt.

Skolens ledelse sender ut en e-post til de ansatte i slutten av uka, og Våge sørger for at et eventuelt DKS-besøk også inkluderes der. I tillegg legges all info i skolens årshjul, som ligger i Google-kalenderen, så fort han har det i hende.

– Det handler om å hele tiden være i forkant og sørge for at info om DKS deles, for lærere søker ikke etter det selv. Jeg har vært i tvil hvor mye jeg skal inkludere om selve DKS-programmet, og har konkludert med at det beste er kun å ta med essensiell informasjon som datoer og lenke til den aktuelle produksjonen. 

Han roser DKS Trondheim og sier de er flinke til å sende ut påminnelser og svarer raskt hvis han lurer på noe. Det gjør det lettere å være kulturkontakt.

DKS Trondheim forbereder også utøverne godt i forkant. Vi har aldri opplevd at noe har gått galt, det tyder på god organisering fra deres side.

DKS og faglig press

Siden Spongdal er en kombinert barne- og ungdomsskole, har Våge god innsikt i arbeidspress på ulike trinn.

– Jeg jobber med superflinke og motiverte lærere. Men det er viktig at tiden som brukes på Den kulturelle skolesekken føles ok med tanke på det faglige tidspresset som er på de høyere trinnene. Lærere som jobber på ungdomstrinnet underviser i enkeltfag og kan ellers føle at de mister verdifull tid, poengterer han.

Som på alle skoler, har også Spongdal skole mange utenomfaglige aktiviteter i løpet av et skoleår. Som juleball, åpen skole og aktivitetsdag. Kulturkontakten påpeker at summen av disse, inkludert DSK, kan oppleves som litt stor. Og at det derfor er lurt å ha tett dialog i starten av skoleåret med spesielt lærerne på ungdomstrinnet, så DKS-besøk ikke kræsjer med milepæler som karaktersetting. Det bør også være et mål å spre utenomfaglige aktiviteter så de ikke kommer for tett.

– Med god planlegging og dialog unngår man overraskelser.

Det er viktig at tiden som brukes på Den kulturelle skolesekken føles ok med tanke på det faglige tidspresset som er på de høyere trinnene.
Svein Arve Våge

DKS må treffe på målgruppen

Kulturkontakten understreker verdien av Den kulturelle skolesekken.

–  Det er fint for elevene å få et brudd i den vanlige skolehverdag. Dessuten er det vesentlig å synliggjøre at det finnes mange ulike kunst- og kulturtilbud.

Våge trekker paralleller til sin egen barndom. Han forteller at de eneste gangene han som barn besøkte Trondheims severdigheter, var når tanten og onkelen kom på besøk.

– Vanligvis dro vi på leke- eller badeland hvis vi skulle finne på noe, så det var bare da jeg fikk oppleve slike ting.

Hva kjennetegner en vellykket DKS-forestilling?

For vår skole, som har 1.–10.klasse, kan det være utfordrende å finne en forestilling som treffer alle trinnene.

— Svein Arve Våge

–  Å treffe på målgruppen er alfa omega. Gjør du ikke det kan de eldste bli urolige eller de minste redde. For vår skole, som har 1.–10. klasse, kan det være utfordrende å finne en forestilling som treffer alle trinnene. Noe annet som er essensielt, er at utøveren klarer å nå elevene.

Hvordan kan DKS og skole knyttes nærmere?

– Vi må vise relevansen. Det er viktig å synliggjøre verdien av kunst og kultur for helheten fremfor å fokusere på enkeltfag. Erfaringsmessig er det alltid enklere å selge inn DKS hvis produksjonen kan knyttes opp mot en tematikk elevene skal gjennom i et fag.

Ønsker å fortsette som kulturkontakt

Våge fortsetter gjerne som kulturkontakt. Men det er ingen selvfølge. Annethvert år kan alle ansatte søke om å bli Spongdal skoles kulturkontakt.

– Jeg vil ha den rollen! Det gir meg et driv til å fortsette når jeg får tilbakemelding fra ledelsen om at de er veldig fornøyde med jobben jeg gjør. Dessuten føler jeg at jeg er på rett vei, sier han entusiastisk.

Ti tips til kulturkontakter - last ned

Vi har samlet tips i en nedlastbar pdf.

Fakta om Svein Arve Våge

 • Arbeidssted: Spongdal skole, som er en 1.–10. klasse-skole som ligger en halvtimes kjøretur fra Trondheim. Skolen hadde 53 ansatte og 326 elever (150 på barnetrinnet og 176 på ungdomstrinnet) i skoleåret 2018/19.
 • Antall år som lærer: 26.
 • Antall år som kulturkontakt: Fem. På Spongdal skole kalles kulturkontakt «kulturombud».
 • Tid brukt på kulturkontakt-rollen: Cirka to timer i måneden.
  – Tidsbruken skjer periodevis, gjerne knyttet til besøk og forberedelser, samt fire årlige samlinger for regionens kulturkontakter. Denne tiden er «frikjøpt».
 • Antall kulturverter: Fem elever fra 9. klasse.
 • Rekruttering av kulturverter: Kulturkontakten orienterer om muligheten i hver klasse, interesserte elever skriver en søknad og så velges de heldige ut av Våge i samarbeid med kontaktlærerne.
 • Tegnet norgeskart. Kulturkontakt Svein Arve Våge uthevet.

  LES: Trondheim DKS om kulturkontakt-rollen

  Relaterte artikler

  Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

  Kulturkontakt – en essensiell rolle

  Seks kulturkontakter landet rundt forteller om gleder og utfordringer ved å være kulturkontakt.

  illustrasjon av et band på en scene

  Lanserer digitale kurs for kulturarrangører

  – Vi ønsker både å ruste opp kompetansen i mottakerapparatet og å bidra til økt anerkjennelse av viktigheten av å være kulturarrangør. Dette er et steg på veien og vårt bidrag, sier Jim-Raymond Hansen, teknisk produsent i DKS Nordland.