Kulturtanken i ny drakt

Kulturtanken i ny drakt

I disse dager skrives kulturpolitisk historie. Den helt nye etaten med det fulle navnet Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge har denne siste uka før jul åpnet dørene til huset sitt.

På nettsidene våre kan du lese om bakgrunnen for og utviklingen av Kulturtanken, vår profil og visuelle identitet, og våre grunntanker og visjoner for arbeidet i tida framover:
Sammen med alle våre partnere i DKS - fylkeskommuner og kommuner, skoler og kunst- og kulturinstitusjoner, vil Kulturtanken åpne dører til kunsten og framtiden for alle barn som vokser opp i Norge - dette er vår visjon og framtidsdrøm.

Veivalg og utvelgelse

Kulturtanken søkte råd hos DOGA, Norsk Design- og Arkitektursenter, om hvordan det kunne være klokt å arbeide i designprosessen, både når det gjelder utforming av merkevareplattform og visuell profil. Vi startet jakten på et designbyrå og hadde, etter en anbudsrunde, fem byråer inne til vurdering. Vi landet på Neue Design Studio.

Neue har hatt store kunder i kunst- og kulturverdenen, f.eks. Norges musikkhøgskole, Dansens Hus, Oslo Filharmonien, og mange kunder med svært sterke merkevarer (Meteorologisk institutt, Paleet i Oslo, UDI). De har utført noen svært prestisjefylte oppdrag, som for eksempel utforming av de nye norske passene (nylig nominert til en stor, internasjonal designpris i London. ). Alt i alt har Neue vunnet mange priser, både internasjonalt og her hjemme.

Hvordan og hvorfor akkurat slik?

Mandatet Kulturtanken fikk av Kultur- og Kunnskapsdepartementene har vært utgangspunktet for arbeidet med den visuelle profilen til etaten.

Det var viktig å finne en identitet som rommer mangfoldet av uttrykk, mennesker og kunstsjangere som Kulturtanken skal representere. Identiteten forsøker å underbygge hvordan det vi gjør i Kulturtanken fører til noe større ute i skolene og ute i samfunnet, men også hvordan det som gjøres på alle nivå i Den kulturelle skolesekken til sammen fører til noe større.

Det gylne snitt

Grunnprinsippet for hele den visuelle profilen – logo og tekst – er det gylne snitt. Det gylne snitt er en harmonisk deling av et linjestykke eller en flate, og et delingsforhold vi finner i naturen og spesielt på menneskekroppen. Vi kjenner det gylne snitt som Phi i matematikken, og som Den guddommelige proporsjon; et system for størrelsesforhold som har vært brukt til å skape gode proporsjoner i kunst, arkitektur og musikk siden den tidlige antikkens Hellas.

I Kulturtankens identitet er de harmoniske proporsjonene fra det gylne snitt brukt gjennomgående som et grunnelement for å skape solide rammeverk. Slik Kulturtanken skal skape og tilrettelegge solide rammeverk for god produksjon, distribusjon og formidling i Den kulturelle skolesekken.

Designet har også fått sin følge-profil for Den kulturelle skolesekken, som er tilgjengelig for alle samarbeidspartnere og andre som ønsker å bruke den. Denne har en egen fargepalett som skiller den visuelt fra Kulturtanken-logoen, men man står fritt til å velge farger etter eget behov og ønske.

- Bare noen firkanter, sa du?

Proporsjonene og samspillet mellom boksene, eller firkantene, eller formene, og rommet rundt skaper ulike assosiasjoner, som kan være nyttige pekere til hva tanken bak det hele er. I et perspektiv er boksene scener for teater, dans, konsert, performance, figurteater; i et annet er de et stilisert, gammeldags filmkamera; i et tredje lerret for film, og lerret eller rammer for kunstmaling; i et fjerde er de ark og bøker for å skrive og lese. Kort sagt: Alle uttrykkene vi finner i Den kulturelle skolesekken finner vi også her.

En ambisjon med logoens uttrykk er at det etterlatte inntrykket av avsenderen er en god balanse mellom det enkle, tydelige og seriøse, og det å være leken innenfor rammene – akkurat slik vi vil at Kulturtanken skal være.