Barnas verdensdager til Oslo World

Barnas verdensdager til Oslo World

I forbindelse med overdragelsen av Barnas verdensdager til Oslo World foreslås 2 mill. kroner overført fra Kulturtankens budsjett. Midlene skal dekke drift av Barnas verdensdager Oslo samt drift av det nasjonale nettverket ute i landet. Overdragelsen vil gjelde fra 2018, og årets Barnas verdensdager i Oslo gjennomføres av Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Foto: Lars Opstad

- I Kulturtanken er vi veldig glade for at Barnas verdensdager lever videre, sier direktør Lin Marie Holvik.  – Vi har stor tillit til at Oslo World vil bli en svært god arvtaker til noe som har vært en viktig del av vår organisasjon, så dette er en gledens dag for oss, selv om det nok blir trist for oss å ikke lenger skulle stå for arrangementet.

Holvik er svært fornøyd med at Barnas verdensdager vil leve videre med Oslo World:
- Barnas verdensdager er en fantastisk familiefestival hvor store og små kan reise verden rundt helt gratis. Festivalen arrangeres nå i alle landets fylker, året gjennom, og er et viktig arrangement for lokale arrangører, lokalt kulturliv og lokalbefolkning, for glede, opplevelse og deltakelse. Vårt ønske har hele tiden vært at festivalen skulle leve videre også etter at vårt mandat ble endret, og i god dialog med Kulturdepartementet er vi svært fornøyd med løsningen som kom i dag. Og vi vil både delta og gjerne også bidra og hjelpe til i fremtiden. Vi ønsker Oslo World all mulig lykke med sitt nye ansvar!

Liten jente forsøker å sparke ned hatt fra hevet pinne
Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Fakta


Familiefestivalen Barnas verdensdager ble arrangert av daværende Rikskonsertene første gang i 1999, som en del av Oslo World Music Festival (nå Oslo World). Siden den gang har familiefestivalen vært et fast punkt på programmet. I Mangfoldsåret 2008 ble det åpnet opp for at Barnas verdensdager skulle arrangeres også i andre deler av landet, og nå arrangeres Barnas verdensdager i alle landets fylker.

Les mer:
www.statsbudsjettet.no
www.bvdoslo.no
www.osloworld.no/nyheter-2017/for-barn-2017/barnas-verdensdager-2017/